zaterdag, 28. januari 2017 - 19:56 Update: 28-01-2017 19:59

ChristenUnie wil openbaar onderwijs afschaffen

ChristenUnie wil openbaar onderwijs afschaffen
Foto: Anne-Paul Roukema/CU
Den Haag

Het door de overheid bestuurde openbaar onderwijs moet veranderen. Scholen moeten teruggegeven worden aan de ouders, aan de leraren, aan de samenleving, Dit heeft lijsttrekker Gert-Jan Segers van de ChristenUnie zaterdag gezegd in het radioprogramma Kamerbreed.

Alle scholen 'bijzonder'

De ChristenUnie wil ál het onderwijs 'bijzonder' maken. Het openbaar onderwijs kan in de huidige vorm worden afgeschaft als openbare scholen, net als het bijzonder onderwijs, onder zeggenschap van de ouders komen te vallen.

Segers zei dit in een debat met SP-leider Emile Roemer, die - met andere partijen van rechts tot links, juist wil dat alle scholen onder de overheid komen te vallen, waarmee bijvoorbeeld christelijke, montessori- en daltonscholen, waar primair ouders zeggenschap hebben, komen te vervallen.

'Tegenovergestelde'

'Ik stel nu het tegenovergestelde voor en wil dat de overheid ook openbare scholen overdraagt aan ouders. Openbare scholen krijgen daarmee dezelfde vrijheid als scholen in het bijzonder onderwijs, zoals christelijke scholen en scholen met een bepaalde onderwijsvisie officieel heten', stelt Segers.

'Ouders zijn prima in staat om keuzes te maken over onderwijsvisie en identiteit. De betrokkenheid van ouders bij een school maakt een school alleen maar sterker. Een school en de ouders en leerlingen die bij die school horen zijn een gemeenschap die je als overheid zoveel mogelijk vrijheid moet geven. Scholen moeten natuurlijk voldoen aan de kerndoelen die de overheid stelt. Hóe ze dat doen, kan volgens mij echter beter aan de school zelf worden overgelaten', aldus Segers.