dinsdag, 31. januari 2017 - 8:08

Stad Groningen trekt inwoners uit de regio

Stad Groningen trekt inwoners uit de regio
Foto: Bert van den Berg
Groningen

Te midden van een regio waarin veel gemeenten te maken hebben met bevolkingskrimp groeit de stad Groningen. Groningen trekt vooral jongeren aan uit grote delen van Noord-Nederland.

Degenen die de stad verlaten zijn veelal begin twintig en verhuizen veel naar de Randstad. Dat meldt het CBS.

In de afgelopen vier jaar won de gemeente Groningen bijna 600 nieuwe inwoners als gevolg van binnenlandse verhuizingen. Veel jongeren trekken naar Groningen om te gaan studeren. De stad krijgt er jaarlijks duizenden 18- tot 21-jarigen bij uit andere gemeenten. Na de studie verlaat een flink deel Groningen weer. Vooral onder 23- tot 30-jarigen verliest de stad per saldo veel inwoners. Mensen ouder dan veertig jaar komen nauwelijks naar Groningen, maar verlaten de stad ook zelden.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):