dinsdag, 31. januari 2017 - 20:19 Update: 31-01-2017 20:27

Politie schakelt hulp jongeren in met pilot 'Teenage Crimefighters'

Politie schakelt hulp jongeren in met pilot 'Teenage Crimefighters'
Foto: Archief EHF
Groningen

De politie in Noord-Nederland is vandaag gestart met de pilot Teenage Crimefighters waarbij jongeren actief worden betrokken bij de aanpak van criminaliteit. Dit meldt de politie dinsdag.

Veertig jongeren krijgen de komende maanden van de politie gerichte opdrachten waarbij de virtuele wereld een belangrijke rol speelt. Tijdens de startbijeenkomst is er een kennismakingsspel waarbij de jongeren in de digitale wereld moeten zoeken naar informatie over elkaar. Daarnaast gaan ze al met een aantal casussen aan de slag.

Aanleiding

De digitale ontwikkelingen vliegen ons in een razend tempo om de oren. Bovendien weten we dat verschillende generaties anders naar de (digitale) wereld om hen heen kijken. Voor de politie is het in de strijd tegen criminaliteit essentieel om de ontwikkelingen bij te benen. 

Dit vormde de concrete aanleiding om in het voorjaar van 2016 een verkennend onderzoek uit te voeren naar de (on)mogelijkheden om jongeren in te schakelen. Het lectoraat Cybersafety van NHL Hogeschool en de Politieacademie hebben in kaart gebracht op welke gebieden de inzet van jongeren (in theorie) mogelijk en gewenst is.

Doel

De politie werkt aan een veiliger samenleving, zowel offline als online. Daar waar mogelijk wordt daarbij nadrukkelijk de samenwerking met burgers gezocht. Max Daniel, hoofd Operatien politie Noord-Nederland, zegt dat de jeugd iets kan toevoegen aan de kennis en kunde waarover de digitale rechercheurs beschikken: 

‘De jeugd gaat echter anders om met internet en social media. Je ziet in dat gebruik al verschillen tussen jongeren van 15 en zeg 20. Ik wil graag weten waar zij bijvoorbeeld hun informatie over een misdrijf kunnen vinden’, aldus Daniel.

Het belangrijkste doel van de pilot is dan ook inzicht krijgen in hoe jongeren omgaan met de digitale wereld. Daarnaast kunnen de jongeren de politie adviseren over trends en hypes en assisteren bij de opsporing.

Samenwerking

Politie Noord-Nederland en het lectoraat Cybersafety – een onderzoeksgroep van NHL Hogeschool en de Politieacademie starten nu op basis van de eerdere verkenning een pilot. Bij deze pilot voeren jongeren in een experimenteeromgeving (proeftuin) diverse taken uit voor de politie. Jongeren kunnen bijvoorbeeld via een zoektocht op internet proberen om gestolen voorwerpen te traceren of zij kunnen de politie adviseren over bepaalde trends online. Vertrekpunt is dat de politie de opdrachten aanlevert, gebaseerd op casuïstiek.

Deelname

De deelnemende jongeren zijn via diverse middelbare scholen in Noord-Nederland geworven. Uiteindelijk hebben zich 40 jongeren in de leeftijd van 16 tot 18 aangemeld. De jongeren zijn afkomstig van CSG Comenius Leeuwarden, ROC Friesche Poort, ROC Noorderpoort Groningen en het Drachtster Lyceum. In verband met de privacy mogen de jongeren alleen open bronnen gebruiken in hun opdrachten. 

Zij krijgen nadrukkelijk geen toegang tot de politiesystemen of de politiebureaus. De jongeren krijgen uiteenlopende opdrachten; meezoeken bij vermissingen of gestolen voertuigen of meedenken hoe een grote groep jongeren bereikt kan worden. 

Poging moord Thialf

Tijdens de startbijeenkomst worden ze ook betrokken bij een actuele zaak: de poging moord op Bert Jonker bij het Thialf-stadion. Ze worden uitgedaagd mee te denken over de vragen die de politie nog heeft, maar mogelijk kunnen ze ook achterhalen of er jongeren zijn die die bewuste avond beeldmateriaal hebben gemaakt.

Digitaal platform

Politiemensen en de jongeren die de politie gaan ondersteunen, ontmoeten elkaar op een speciaal ontwikkeld digitaal platform. Maar er worden ook fysieke bijeenkomsten georganiseerd waar jongeren samen met politiemensen aan opdrachten gaan werken. De kennis van jongeren moet de politie uiteindelijk helpen bij het bestrijden van criminaliteit in een digitale wereld.

Duur van de pilot

Het project wordt begeleid en geëvalueerd door het lectoraat Cybersafety. De pilot duurt naar verwachting in eerste instantie van januari tot en met juni en wordt dan geëvalueerd.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: