maandag, 6. februari 2017 - 11:39 Update: 06-02-2017 16:34

Rechtbank wijst faillissement Zorginstelling Stichting Vivence Wonen toe

Zorginstelling Stichting Vivence Wonen door OM failliet verklaard
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Rotterdam

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de rechtbank in Rotterdam verzocht om Zorginstelling Stichting Vivence Wonen II B.V. failliet te verklaren. ZSV Wonen kan volgens het OM de rekeningen niet meer betalen.

Hierdoor dreigen cliënten die onder begeleiding wonen in een pand van de zorginstelling, op straat te worden gezet. Een curator kan na een faillissement proberen om een zorgaanbieder te vinden die de zorg voor de cliënten kan overnemen. De rechtbank heeft de aanvraag van het faillissement toegewezen.

Witwassen

ZSV Wonen beheert circa 80 woningen voor de inmiddels failliete Zorginstelling Stichting Vivence. Vivence bood zorg aan licht verstandelijk gehandicapten en liet daarnaast cliënten begeleid wonen in panden die zij huurde van ZSV Wonen. Een voormalig bestuurder van ZSV Wonen en Vivence is verdachte in een strafrechtelijk onderzoek door de opsporingsdienst van de Inspectie SZW. De verdenking is, dat de voormalig bestuurder met hulp van derden gelden heeft onttrokken aan Vivence. Circa 735.000 euro zou direct zijn onttrokken aan ZSV Wonen. De verdenking is dat de rechtspersoon ZSV Wonen heeft geholpen bij het witwassen van de onttrokken gelden.

Openbaar belang

Vivence is in december 2016 failliet verklaard. ZSV Wonen ontvangt door het faillissement van Vivence geen betalingen meer van Vivence. Rekeningen worden niet meer betaald, waardoor de voormalige cliënten van Vivence die nog in de woningen wonen,  in de kou dreigen te komen staan. Daarom heeft het OM het faillissement aangevraagd. Het OM kan een faillissement aanvragen wanneer zij vindt dat het openbaar belang daarmee gediend is. Na een faillissement kan een curator de zorg van de kwetsbare groep cliënten van Vivence en hun huisvesting via ZSV Wonen overdragen aan een andere zorgaanbieder.

De rechtbank heeft het openbaar belang in deze kwestie onderschreven. De rechtbank schreef in de uitspraak, dat de cliënten ‘de dupe dreigen te worden van een geschil tussen ZSV Wonen en derden over de vraag wie nu moet zorgdragen voor de overdracht van de huurpenningen. Dat geschil zou een gevolg zijn van de door Vivence en ZSV Wonen in het leven geroepen constructie’. De rechtbank heeft het faillissement van ZSV Wonen vrijdag toegewezen.