dinsdag, 7. februari 2017 - 22:33 Update: 08-02-2017 11:26

Forensisch psychiatrische kliniek De Woenselse Poort heeft onveilig werk- en leefklimaat

Rapport bevestigt: onveilig leef- en werkklimaat in Woenselse Poort
Foto: Archief EHF
Eindhoven

Er is sprake van een onveilig leef- en werkklimaat in de forensisch psychiatrische kliniek De Woenselse Poort in Eindhoven. Dit staat in een rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie dat staatssecretaris Dijkhof dinsdag naar Tweede Kamer heeft gestuurd.

Incidentonderzoek

Begin september 2016 verschenen in diverse media berichten over vermeende misstanden in forensisch psychiatrische kliniek De Woenselse Poort, onderdeel van Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en De Kempen (GGzE). Op verzoek van staatssecretaris Dijkhoff heeft de Inspectie een onderzoek uitgevoerd naar de veiligheid binnen deze kliniek. 

In haar voorlopige bevindingen stelde de Inspectie vast dat het leef- en werkklimaat voor cliënten en medewerkers in De Woenselse Poort op dat moment onvoldoende veilig was. Daarbij heeft de Inspectie de voorzitter van de Raad van Bestuur van GGzE verzocht een plan van aanpak op te stellen met daarin maatregelen ter bevordering van een duurzaam, veilig en verantwoord leef- en werkklimaat binnen de kliniek. 

Plan van aanpak

De Inspectie heeft het plan van aanpak van De Woenselse Poort kritisch onder de loep genomen, nadere toelichting gevraagd en vervolgens heeft vastgesteld dat het plan duidelijk maakt hoe de aanpak gestalte krijgt en op welke wijze en termijn de resultaten van deze aanpak voor de Inspectie toetsbaar kunnen zijn. 

Vervolgonderzoek

In het nu voorliggende rapport gaat de Inspectie in op de bevindingen uit het onderzoek. De Inspectie voert in de eerste helft van 2017, in samenwerking met de Inspectie voor de Gezondheidszorg, een vervolgonderzoek uit. 

De Inspectie formuleert in het rapport ook aanbevelingen over de inzetbaarheid van deskundig en ervaren personeel, de aansturing van de organisatie (waaronder drugsbestrijding) en de communicatie (cultuur) binnen de kliniek. 

Categorie:
Provincie: