maandag, 13. februari 2017 - 9:52 Update: 13-02-2017 9:53

FNV: Provincie Friesland wel degelijk gewaarschuwd over reorganisatieplannen

FNV: Provincie Friesland wel degelijk gewaarschuwd over reorganisatieplannen
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Leeuwarden

De FNV heeft de provincie Friesland deze week een brief gestuurd om de provincie er nogmaals op te wijzen dat deze zich niet houdt aan de gemaakte afspraken bij de komende grote reorganisatie.

In de brief dringt de FNV, samen met het CNV en de Ondernemingsraad van de provincie, aan op spoedig overleg. Namens de provincie beweert de heer Klaas Kielstra dat hij nooit een signaal heeft gehad dat hij op de verkeerde weg zat. ‘Dat kan hij wel beweren, maar het is simpelweg niet de waarheid’, zegt Yntse Koenen, bestuurder bij FNV Overheid. ‘De OR van de provincie én de vakbonden hebben de heer Kielstra meerdere malen heel duidelijk laten weten dat hij zich moet houden aan de geldende afspraken uit de cao en het sociaal statuut van de provincie. Dat hij dit nu niet doet en via de media durft te beweren dat dit wel zo is, dat kan natuurlijk niet.’

De provincie Friesland wil de bestaande afdelingen opheffen en de organisatie op basis van ‘pools’ opnieuw indelen. Een derde van de werknemers kan vervolgens inschrijven op tijdelijke opdrachten, waarvoor een ‘poolmanager’ de kandidaten selecteert. Uitgangspunt hierbij zijn de opdrachten en niet de functies die de werknemers vervullen. Als je niet meedoet, mis je zogenaamd kansen.

Over de reorganisatie zegt Koenen: “Dit is volledig in strijd met de afspraken die op landelijk en provinciaal niveau zijn gemaakt. Bij een reorganisatie hoort de werkgever uit te gaan van de oud-nieuwvergelijking op basis van een functie. Mens-volgt-werk heet dat. Je wordt dan op een vaste plek in de formatie geplaatst en niet op een tijdelijke plek. Zoals de provincie nu reorganiseert, is onzorgvuldig, in strijd met de afspraken en niet in het belang van het personeel en van de gemeenschap (inwoners van de provincie?).”

In de plannen van de provincie is helemaal niet duidelijk wat de organisatorische gevolgen zijn. Er is geen enkele garantie dat alle taken voor de inwoners van Friesland zijn belegd. De FNV vreest een organisatorische puinhoop.