dinsdag, 21. februari 2017 - 11:57

Start restauratie Luchtwachttoren 7O1 Warfhuizen

Start restauratie Luchtwachttoren 7O1 Warfhuizen
Foto: Het Groninger Landschap
Warfhuizen

Het Groninger Landschap start in april met de restauratie van de Luchtwachttoren 7O1 bij Warfhuizen, langs de weg naar Wehe den Hoorn. De luchtwachttoren is een relict uit de Koude Oorlog en had als functie om tijdig vijandige vliegtuigen te ontdekken. Ooit stonden er 276 luchtwachttorens in Nederland, allemaal bemenst door vrijwilligers van het Korps Luchtwachtdienst.

In Groningen zijn er nog drie luchtwachttorens over, genoeg reden voor Het Groninger Landschap om zich te ontfermen over dit unieke militaire erfgoed.

De constructie van de 14 meter hoge toren is opgebouwd uit prefab betonnen elementen. De observatieruimte bovenin was te bereiken via houten trappen en bordessen, maar deze zijn in de loop der tijd volledig verdwenen. De restauratie richt zich op herstel van het beton en het opnieuw aanbrengen van het houten binnenwerk. Ondanks dat de luchtwachttoren formeel geen rijksmonument is, zal Het Groninger Landschap de toren in de hersteloperatie wel als zodanig behandelen. Dit betekent dat de betonnen elementen zo veel mogelijk worden hersteld en niet vervangen. De militaire functie van weleer wordt vervangen door een recreatieve functie waarbij de toren geschikt wordt gemaakt als uitkijkpost voor bezoekers. De restauratie wordt mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van het Prins Bernard Cultuurfonds, de provincie Groningen, Leefbaarheidsfonds NAM en een particuliere gift.

Naar verwachting is de restauratie van de luchtwachttoren na de zomer afgerond. De openstelling van de luchtwachttoren zal plaatsvinden onder begeleiding van vrijwilligers van Het Groninger Landschap, in samenwerking met de Stichting Luchtwachttoren 7O1 Warfhuizen. Mensen die altijd al ‘luchtwachter’ wilden worden, kunnen zich melden bij Het Groninger Landschap.

Categorie:
Provincie: