donderdag, 23. februari 2017 - 9:39 Update: 23-02-2017 22:28

Artsen reageren op beweringen Kuzu: DENK doet onrecht aan goede zorg

Volgens DENK trekken artsen sneller stekker uit bij ouderen met migrantenachtergrond
Foto: Denk
Den Haag

DENK-lijsttrekker Kuzu vindt dat allochtone ouderen worden gediscrimineerd. Hij zegt in een Facebook livestream van de partij dat artsen bij zieke allochtonen eerder de stekker wordt uitgetrokken, suggereert hij.

Kuzu zegt dit gehoord te hebben van een aantal medisch specialisten. ,,Deze artsen hebben meegemaakt dat bij ouderen met een migrantenachtergrond de stekker er sneller uit wordt getrokken dan bij mensen zonder deze achtergrond."

Volgens Kuzu heeft dat vooral te maken met een taalachterstand. "Dan vraagt een arts: knipper met je ogen. En als dat dan niet gebeurt, zegt de arts: het heeft geen zin, trek de stekker er maar uit." Bij Turkse artsen zouden de opdrachten beter worden uitgevoerd. Om het taalprobleem op te lossen pleit Kuzu om tolken in te zetten. 

Bekijk en oordeel zelf het tien minuten durende filmpje:

DENK doet onrecht aan goede zorg

De suggestie van DENK-lijsttrekker Kuzu, dat artsen zieke allochtone ouderen eerder zouden laten overlijden, raakt kant noch wal. Het doet zeker geen recht aan het zorgvuldige medische beleid rond het levenseinde dat artsen elke dag nastreven.

In een reactie zegt KNMG-voorzitter René Héman: “Deze suggestie past duidelijk in de verkiezingscampagne. De gedane bewering herkennen wij zeker niet. Als DENK met een deugdelijke onderbouwing komt, gaan we hier serieus naar kijken. We nemen bij passende zorg in de laatste levensfase juist nadrukkelijk alle verschillende levensbeschouwingen mee. Zo zijn diverse christelijke organisaties en het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten bij ons rapport Niet alles wat kan, hoeft betrokken. Dit alles in het kader van het zorgvuldige medische beleid rond het levenseinde.”

Categorie:
Provincie:
Tag(s):