zondag, 26. februari 2017 - 21:22 Update: 26-02-2017 21:49

Politie doet extra check beveiliging Wilders

Politie doet extra check beveiliging Wilders
Foto: Archief EHF
Utrecht

De politie gaat op korte termijn een extra check doen bij medewerkers van de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB), die direct of indirect betrokken zijn bij de beveiliging van PVV-leider Geert Wilders.

De politie stelt zorgvuldigheid boven alles en wil er zeker van zijn dat zij geen enkel feit of omstandigheid over het hoofd ziet. Indien daartoe aanleiding bestaat, volgt alsnog een uitvoerige aanvullende screening.

Aanleiding is de ophef die is ontstaan naar aanleiding van de aanhouding van Faris K. De op 20 februari aangehouden politieman wordt ervan verdacht dat hij in de privésfeer werk gerelateerde informatie heeft gedeeld. Daarnaast verdenkt het OM hem van witwassen. De rechter-commissaris stelde de politiemedewerker in afwachting van zijn proces op 23 februari op vrije voeten. Het onderzoek loopt nog. Daarnaast trok een andere zaak de aandacht. Eind 2015 zijn twee andere DBB-medewerkers aangehouden op verdenking van witwassen. Het ging om twee broers. Zij zijn nog steeds verdachte in hun strafzaak. Het onderzoek naar hen is bijna afgerond. Alle drie de DBB-medewerkers zijn voor hun indiensttreding volgens de geldende regels gescreend.

Rust en stabiliteit

In gezelschap van Jannine van den Berg, de politiechef van de Landelijke Eenheid waartoe de DBB behoort, voerde korpschef Erik Akerboom op vrijdag 24 februari een gesprek met een aantal DBB-collega’s: “Ik heb alle begrip voor de impact die deze situatie heeft op de heer Wilders, zeker op dit moment. Tegelijkertijd constateer ik dat dit iedereen bij de DBB eveneens enorm raakt. Het zijn gedreven politiemensen die zich dagelijks inzetten voor de veiligheid van onder meer volksvertegenwoordigers. Dan komt zo’n gebeurtenis keihard aan, ook al tonen ze gelukkig de veerkracht om professioneel hun taken te blijven vervullen.”

Transparant

De samenleving mag vertrouwen op een integere politieorganisatie. Een politie die zorgvuldig omgaat met haar bevoegdheden en die transparant verantwoording aflegt over wat goed, maar ook wat verkeerd gaat. Daarom ondergaan alle medewerkers voordat zij in dienst treden een zorgvuldige screening. Afhankelijk van de zwaarte van de uit te oefenen functie wordt dit onderzoek uitgevoerd door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) of door een Afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van het korps.
Elke eenheid heeft een afdeling VIK, dat elk signaal van mogelijk plichtsverzuim of integriteitsschendingen zorgvuldig onderzoekt . In onze organisatie van 65.000 werknemers zijn er ruim duizend onderzoeken per jaar. Het aantal ontslagen en voorwaardelijke ontslagen dat hieruit voortvloeit, bedraagt jaarlijks ongeveer honderd. Dit kan vele oorzaken hebben.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112:
Tag(s):