zondag, 5. maart 2017 - 18:49 Update: 05-03-2017 20:28

RvC TMG schorst bestuur en accepteert met 0,10 cent verhoogd overnamebod

RvC TMG schorst beide leden van de RvS
Foto: fbf
Amsterdam

De Raad van Commissarissen (RvC) van de Telegraaf Media Groep (TMG) heeft zondag besloten om beide leden van de Raad van Bestuur (RvB), de heren Van der Snoek en Epskamp, met onmiddellijke ingang te schorsen. 'Op grond van de statuten van TMG wordt de bestuurstaak sindsdien tijdelijk door de RvC uitgeoefend', zo heeft de RvC van TMG zondag bekendgemaakt.

Biedingen

Dit besluit was naar het oordeel van de RvC onvermijdelijk in verband met de belangen van TMG, haar onderneming en haar stakeholders, en meer in het bijzonder het bod van Mediahuis en VP Exploitatie (het “Consortium”) en de daarmee beoogde toekomst voor TMG. De RvC is intensief bij het proces rondom de aangekondigde openbare biedingen op TMG betrokken geweest en heeft zijn toezichtstaak vormgegeven al naar gelang de omstandigheden dit vereisten.

Naar het oordeel van de RvC hebben de leden van de RvB de voortgang van het proces te weinig bevorderd en zich in de laatste fase van de onderhandelingen met het Consortium onvoldoende constructief en realistisch opgesteld. Hierdoor dreigden de onderhandelingen met het Consortium stuk te lopen, waardoor geen merger protocol zou zijn gesloten. 

In die situatie zou zich het risico voordoen dat het Consortium eenzijdig een bod zou uitbrengen zonder de in het merger protocol bedongen bescherming voor TMG en haar stakeholders. De RvC achtte dit onverantwoord en niet aanvaardbaar. Een en ander heeft geleid tot een vertrouwensbreuk tussen RvC en RvB, waarna is besloten tot schorsing.

Talpa vs. Consortium

Gelet op de tot dan toe behaalde resultaten van de besprekingen met zowel het Consortium en Talpa Holding N.V. ("Talpa"), afronding van de due diligence en de dealzekerheid die het Consortium kon bieden, heeft de RvC op dinsdag 28 februari gemeend dat voorrang moest worden gegeven aan verdere besprekingen met het Consortium om te zien of volledige overeenstemming kon worden bereikt. 

Acceptatie met 0,10 cent verhoogd overnamebod Consortium

De besprekingen die zijn gevoerd met het Consortium hebben op zaterdag 4 maart tot het vandaag aangekondigde onderhandelingsresultaat geleid van 6 euro per aandeel, een verhoging van 0,10 cent ten opzichte van hun voorgenomen bod, voor in totaal 278 miljoen euro. De RvC heeft na de schorsing namens TMG ingestemd met de transactie en is het merger protocol aangegaan. TMG zal, al naar gelang de omstandigheden dat vereisen, relevante ontwikkelingen publiekelijk bekend maken.

Categorie:
Provincie: