donderdag, 9. maart 2017 - 16:47 Update: 09-03-2017 19:15

Eerste kievitsei 2017 gevonden in gemeente De Ronde Venen

Eerste kievitsei gevonden in De Ronde Venen
Foto: BlikopNieuws.nl
De Ronde Venen

In de gemeente Ronde Venen in de provincie Utrecht is donderdag het eerste kievitsei van 2017 gevonden. Deze vondst is om 12.00 uur gemeld bij LandschappenNL. Het ei is gecontroleerd en er is vastgesteld dat het een vers ei is. De vinder is Flip ter Heide, vrijwilliger uit Vinkeveen. Het ei is gevonden op een maisperceel in de gemeente Ronde Venen.

Aftrap van het Weidevogelseizoen

Met het vinden van dit kievitsei is het weidevogelseizoen 2017 begonnen. Vrijwilligers van de provinciale Landschapsbeheerstichtingen, de Bond van Friese Vogelwachten en de weidevogelcommissie Vanellus vanellus van stichting Beheer Natuur en Landelijk Gebied (SBNL), trekken vanaf nu tot half juni het land in om waar nodig samen met boeren nesten te zoeken en te beschermen tegen verlies door landbouwwerkzaamheden.

Kievit onder druk in Nederland 

Elk jaar broeden circa 200.000 broedparen kievit in Nederland. Dat is 25% procent van de Europese populatie en daarmee is Nederland zeer belangrijk voor de kievit. Onderzoek wijst uit dat het aantal broedparen afneemt met 5% per jaar, belangrijke oorzaak is de intensivering van de landbouw. Op grasland loopt 20% tot 50% van de nesten risico als gevolg van landbouwkundige activiteiten zoals bemesten of maaien. Op akkerland zijn bijna alle nesten in gevaar door werkzaamheden als ploegen, eggen, inzaaien of mechanische onkruidbestrijding in het voorjaar. Bescherming van nesten is daarom hard nodig. Daarna is het van belang om grasland te creëren waar de kuikens van weidevogels veilig naar voedsel kunnen zoeken, zodat ze de kans krijgen vliegvlug te worden. Dat kan kruidenrijk grasland zijn, maar ook bouwland met braakstroken..

Het onderzoek dat afgelopen jaar in het kader van het Jaar van de Kievit werd verricht, heeft een vervolg gekregen in 2017. Het is gericht op in kaart brengen wat de overlevingskansen zijn van jonge kieviten. De jonge vogels worden geringd en gevolgd. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen kieviten op grasland en akkerland. Ook kijken de onderzoekers naar de effectiviteit van beschermingsmaatregelen en hoeveel eieren per nest uitkomen. Dit onderzoek wordt verricht met hulp van vrijwilligers.

Categorie:
Provincie: