vrijdag, 17. maart 2017 - 14:16 Update: 17-03-2017 14:50

Verdrag van Maastricht genomineerd voor het Europees Erfgoed label

Verdrag van Maastricht genomineerd voor het Europees Erfgoed label
Foto: Archief EHF
Maastricht/Den Haag/Brussel

Het Verdrag van Maastricht kan de titel Europees Erfgoedlabel krijgen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloten dit historisch document voor te dragen voor deze titel bij de Europese Commissie in Brussel.

Europese munt

Zoals gebruikelijk neemt het kabinet het advies van de Raad voor Cultuur voor deze voordracht over. Het Verdrag van Maastricht werd in 1992 ondertekend in het Maastrichtse Gouvernement. Met de ondertekening van het Verdrag werd de Europese munt geïntroduceerd en kreeg het Europees Parlement wetgevende macht.  

'Europe Calling'

De provincie Limburg spant zich in om het Verdrag van Maastricht ‘levend’ te houden. Zo betrekt de provincie met het project ‘Europe Calling’ jongeren uit heel Europa door middel van debatten, workshops, muziek, dans, theater en sport.

Het Europees Erfgoedlabel is een initiatief van de Europese Unie en wijst locaties aan die een sleutelrol hebben gespeeld in Europa en de totstandkoming van de Europese Unie. Het Europees Erfgoedlabel geeft een beeld van de gezamenlijke geschiedenis van Europa en wil hiermee bijdragen aan de dialoog  tussen de Europese Unie en haar burgers. De gekozen locaties moeten zich vooral inspannen voor educatieve activiteiten gericht op jongeren.

2018

Maastricht maakt kans om in 2018, tijdens het Europees jaar voor het Cultureel Erfgoed, een Europees Erfgoedlabel te ontvangen. De Europese Commissie beslist hierover.  

Categorie:
Provincie: