vrijdag, 24. maart 2017 - 11:30

Dynamiet verliest geding tegen BKR over rectificatie

Dynamiet verliest geding tegen BKR over rectificatie
Foto: Archief EHF
Den Haag

Dynamiet verliest het kort geding bij de rechtbank Den Haag tegen de stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) over rectificatie van uitlatingen van BKR, onder andere in een televisie-uitzending.

BKR registreert kredieten die in Nederland zijn verstrekt. Dat doet zij in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI), waarin gegevens over aan consumenten verstrekte kredieten (ook wel: positieve BKR-registratie) en daarmee samenhangende betalingsachterstanden en/of bijzonderheden (ook wel: negatieve BKR-registratie) staan geregistreerd.

Dynamiet staat als juridische dienstverlener personen tegen betaling bij in hun pogingen om registratie van hun kredietgeschiedenis uit het CKI te (doen) verwijderen.

Vordering tot rectificatie

Dynamiet stelt zich op het standpunt dat BKR jegens haar onrechtmatig heeft gehandeld door zich uit te laten zoals BKR heeft gedaan in de televisie-uitzending van het consumentenprogramma Radar op 16 januari 2017, op de website van Radar en op haar eigen website. Dynamiet vordert BKR te veroordelen om een en ander te rectificeren.

Niet onrechtmatig

De voorzieningenrechter is van oordeel dat het in deze kort geding procedure niet aannemelijk is geworden dat BKR met de bedoelde uitlatingen onrechtmatig jegens Dynamiet heeft gehandeld. BKR heeft zich in algemene termen uitgelaten over het uitgangspunt dat al het in Nederland verleende krediet moet worden geregistreerd in het CKI. De omstandigheden van het geval maken dat BKR enige vrijheid toekomt bij het formuleren van dit uitgangspunt. Dat BKR heeft gesproken over een wettelijke verplichting tot registratie kan haar daarom niet worden verweten.

Niet onderbouwd

Voorts is de voorzieningenrechter voor wat betreft een aantal uitlatingen van BKR van oordeel dat Dynamiet heeft verzuimd om te onderbouwen hoe en waarom deze uitlatingen kunnen worden aangemerkt als onrechtmatig jegens Dynamiet. Het enkele feit dat BKR een andere uitleg geeft aan een uitspraak van de Hoge Raad of een eerder vonnis van deze rechtbank is daartoe onvoldoende.

Ook acht de voorzieningenrechter van belang dat BKR haar zienswijze op haar website en de website van Radar al heeft aangepast en dat daarom aan de bij Dynamiet opgekomen bezwaren tegen uitlatingen van BKR tegemoet is gekomen.
De vordering tot rectificatie wordt afgewezen.

Categorie:
Provincie: