dinsdag, 28. maart 2017 - 14:55 Update: 28-03-2017 15:01

Wettelijk minimumloon voor postbezorgers door Eerste Kamer

Wettelijk minimumloon voor postbezorgers door Eerste Kamer
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Dinsdagmiddag heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel dat er voor zorgt dat mensen zonder arbeidsovereenkomst die op basis van een overeenkomst van opdracht werken (OVO) minimaal het wettelijk minimumloon (WML) gaan verdienen. dit heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dinsdag laten weten.

Misbruik voorkomen

Door betaling van het minimumloon aan deze groep moet misbruik van opdrachtnemers worden voorkomen. Minister Asscher ziet deze wet als een belangrijke stap in het verbeteren van de positie van werkenden zonder arbeidsovereenkomst. Naar schatting circa 50.000 mensen die werken op basis van een OVO, krijgen automatisch recht op het minimumloon.

WML makkelijk te omzeilen

In de huidige situatie geldt het WML alleen voor iemand die werkt op basis van een overeenkomst van opdracht als hij zich niet mag laten vervangen door een ander. Dit criterium blijkt in de praktijk gemakkelijk te omzeilen, waardoor de opdrachtgever geen WML hoeft te betalen. Met deze wet wordt dit voorkomen.

Het WML geldt niet voor zelfstandige ondernemers. Zij hebben een andere positie op de arbeidsmarkt. De wetswijziging gaat zes maanden na publicatie in het Staatsblad in werking.

Categorie:
Provincie: