vrijdag, 14. april 2017 - 10:15 Update: 14-04-2017 10:18

Gemeenteraden HSH unaniem akkoord met herindelingsadvies

Gemeenteraden HSH unaniem akkoord met herindelingsadvies
Foto: Google Maps
Hoofddorp

De gemeenteraad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude en die van Haarlemmermeer hebben zich donderdag 13 april beide unaniem uitgesproken voor een samenvoeging van de twee gemeenten zoals beschreven in het herindelingsadvies. Dat gaat nu naar de provincie Noord-Holland.

De gemeenteraden vergaderden beide in het raadhuis in Hoofddorp, maar wel in een aparte ruimte. Hun besluiten zijn gelijkluidend: beide gemeentebesturen houden met overtuiging vast aan het herindelingsontwerp tot samenvoeging van de twee gemeenten. Het herindelingsadvies is dan ook vrijwel gelijk aan het herindelingsontwerp. De vele positieve zienswijzen bevestigen het beeld dat er een groot draagvlak is voor de samenvoeging. De zienswijzen geven dan ook geen aanleiding om het herindelingsontwerp te wijzigen, zo menen beide gemeenteraden.

Ongedeelde fusie

Het wordt een zogenaamde ‘ongedeelde fusie’. Dat betekent dat de volledige huidige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude samengaat met de huidige gemeente Haarlemmermeer. Een aantal zienswijzen, onder meer die van de gemeente Haarlem, bepleit weliswaar dat Spaarndam-Oost moet worden toegevoegd aan de gemeente Haarlem, maar de twee gemeenteraden zien geen reden om na de fusie verandering te brengen in de positie van Spaarndam. Spaarndam is dan een van de dubbeldorpen langs de grenzen van Haarlemmermeer waar de nieuwe gemeente in goede afstemming met haar buurgemeenten de voorzieningen voor de gemeenschap in stand houdt, zoals de huidige gemeente Haarlemmermeer nu ook doet bij diverse andere dubbeldorpen.

237 zienswijzen

237 inwoners, dorpsraden, maatschappelijke organisaties, ondernemers en buurgemeenten hebben zienswijzen ingediend op het herindelingsontwerp van december 2016. Daarvan waren er 217 ondersteunend (dat is ruim 91 procent) en 20 met een kanttekening. Vrijwel alle zienswijzen spreken waardering uit voor de aanpak van dit proces. Twee zienswijzen zijn collectief: een zienswijze is 130 keer en een andere is 65 keer ondertekend. Het merendeel is afkomstig uit Spaarndam-Oost. Ook zijn er zienswijzen uit Haarlem, Haarlemmerliede, Halfweg, Heemstede, Spaarndam-West, Velsen en Zwanenburg. De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen en Amsterdam stuurden een schriftelijke reactie. In een reactienota lichten de twee gemeenten toe waarom de zienswijzen geen aanleiding geven tot aanpassingen van het herindelingsontwerp. 

Samenvoeging

Op 13 december vorig jaar stelden de twee gemeenteraden het herindelingsontwerp unaniem vast. Dat herindelingsontwerp is het resultaat van de keuze van beide gemeenten om te fuseren. Door samen te gaan met Haarlemmermeer kan Haarlemmerliede en Spaarnwoude de dienstverlening voor haar inwoners op peil en betaalbaar houden en verbeteren. Bovendien ontstaat er een grote gemeente met meer bestuurskracht en een sterkere positie in de regio. Dat is gunstig voor inwoners en ondernemers van beide gemeenten.

Herindelingswet

Het herindelingsadvies wordt nu samen met alle zienswijzen en de reactienota naar de provincie Noord-Holland gestuurd. Gedeputeerde Staten voegen hun visie erbij en uiteindelijk is het aan de minister van Binnenlandse Zaken en de Tweede en Eerste Kamer om de Herindelingswet te maken en goed te keuren. In november 2018, een half jaar later dan in de rest van Nederland, zijn er gemeenteraadsverkiezingen in beide gemeenten voor een gezamenlijke gemeenteraad. De nieuwe gemeente Haarlemmermeer is dan per 1 januari 2019 een feit. 

Categorie:
Provincie: