zondag, 7. mei 2017 - 12:10

SP tegen tegen zandwinning Milligerplas Zwolle

SP tegen tegen zandwinning Milligerplas Zwolle
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Zwolle

De Zwolse SP wil niet dat er opnieuw zand gewonnen wordt in de Milligerplas. De gemeenteraad stemt maandag over een voorstel dat dit mogelijk moet maken. De zandwinning tast de natuur aan en gaat lijnrecht in tegen het streven de plas aantrekkelijk te maken voor de onderwatersport. De SP pleit juist voor de ontwikkeling van de Milligerplas tot volwaardige recreatieplas voor Stadshagen.

Zandwinning maakt het zicht onderwater dusdanig slecht dat de plas tot een jaar nadat dit is gestopt niet aantrekkelijk is om te duiken. Eerder dreigde de Wythmenerplas al voor de duiksport verloren te gaan doordat er geen rekening met duikers was gehouden bij het plan voor een waterskibaan. Dat plan werd toen onder druk van de gemeenteraad aangepast.

SP fractievoorzitter Brammert Geerling: 'Dit college heeft een broertje dood aan de duiksport. Het college beweert in goed overleg met de Nederlandse Onderwatersport Bond en de duikverenigingen te werken aan het geschikt maken van de Milligerplas voor de duiksport. Ondanks herhaalde oproepen daartoe van de SP is hier nog weinig van terecht gekomen. Nu komt er uit het niets een plan dat onderwatersport voor jaren onmogelijk zal maken in de plas. Erger nog, de NOB en de verenigingen zijn niet eens door de gemeente op de hoogte gesteld van dit plan. De SP wil dit plan van tafel en roept maandag de gemeenteraad op tegen te stemmen.'

De SP wil dat er meer werk gemaakt wordt van het aantrekkelijk maken van de Milligerplas voor recreatie, waaronder duikers en zal hier maandag een motie voor indienen. Voor het benodigde zand moet de gemeente wat de SP betreft op zoek naar alternatieven zoals de zandwinning in het nabijgelegen Hasselt. 

Categorie:
Provincie: