maandag, 26. juni 2017 - 14:52

TBS met dwangverpleging voor poging doodslag conducteur

TBS met dwangverpleging voor poging doodslag conducteur
Foto: FlashphotoNL
Landgraaf

De rechtbank Limburg heeft maandag een 42-jarige man uit Litouwen TBS met dwangverpleging opgelegd. De rechtbank acht bewezen dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan een poging tot doodslag op een conducteur op 3 februari 2016 in Landgraaf.

Beroep noodweer(exces)

Na een conflict in de trein tussen de conducteur en de verdachte, die niet in het bezit was van een geldig vervoersbewijs, stak verdachte de conducteur met een mes in de buik. Vaststaat dat de conducteur voorafgaand aan de steekpartij de verdachte meerdere keren heeft geslagen. De rechtbank is het met de verdediging eens dat er daarom sprake was van een ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding. Echter de manier waarop de verdachte zich heeft verdedigd, namelijk door met een mes te steken, staat niet in redelijke verhouding tot de ernst van de aanranding. Hierdoor is er geen sprake van noodweer.

De verdediging heeft een beroep op noodweerexces gedaan. De rechtbank oordeelt dat er weliswaar sprake was van een hevige gemoedsbeweging bij de verdachte, maar dat er niet kan worden vastgesteld dat deze hevige gemoedsbeweging bij de verdachte in overwegende mate is ontstaan door wat de conducteur deed. Het is niet uit te sluiten dat de gemoedsbeweging waardoor de verdachte heeft gestoken, (ook) is ontstaan door de psychische gesteldheid van de verdachte. Het beroep op noodweerexces wordt om die reden afgewezen.

Ontoerekeningsvatbaarheid

De conclusie van de deskundigen is, dat de man vanaf zijn kindertijd lijdt aan een chronische gebrekkige ontwikkeling. Hij zou daarom verminderd toerekeningsvatbaar zijn. De rechtbank volgt deze conclusie niet. Uit het deskundigenrapport blijkt namelijk dat de verdachte onder invloed van zijn stoornis - kort gezegd - niet anders kon handelen dan dat hij gedaan heeft. Hieruit kan, volgens de rechtbank, enkel worden afgeleid dat de verdachte op het moment dat hij de conducteur stak geheel ontoerekeningsvatbaar was. De verdachte wordt ontslagen van alle rechtsvervolging.

TBS

De kans de verdachte opnieuw in de fout gaat is hoog, zo concluderen de deskundigen. Het recidiverisico kan alleen worden teruggebracht door oplegging van een TBS-maatregel met dwangverpleging. Oplegging van deze maatregel stuit op praktische problemen, omdat de verdachte alleen Litouws spreekt en er geen resocialisatiemogelijkheden zijn. Om de maatschappij te beschermen, ziet de rechtbank echter geen andere mogelijkheid dan het opleggen van een TBS-maatregel met dwangverpleging. De rechtbank benadrukt echter dat de tenuitvoerlegging van de TBS-maatregel zo spoedig mogelijk moet worden overgedragen naar Litouwen. 
Ook moet de verdachte 7000 euro schadevergoeding aan het slachtoffer betalen.

Categorie:
Provincie: