dinsdag, 4. juli 2017 - 16:31

Raad beveelt de heer Ahmed Marcouch aan als nieuwe burgemeester van Arnhem

Raad beveelt de heer Ahmed Marcouch aan als nieuwe burgemeester van Arnhem
Arnhem

De gemeenteraad van Arnhem heeft op maandag 3 juli 2017 na een extra raadsvergadering de heer Ahmed Marcouch (51) aanbevolen als nieuwe burgemeester van Arnhem. Hij is daarmee de verwachte opvolger van Herman Kaiser aan wie per 1 juni 2017 eervol ontslag is verleend.

De heer Marcouch was van 2010 tot 2017 lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Daarvoor was hij van 2006 tot 2010 in de gemeente Amsterdam voorzitter van het stadsdeel Slotervaart. Eerder was hij onder andere Coördinator Jeugd en Veiligheid in de gemeente Amsterdam en brigadier van de politie in de regio Amsterdam-Amstelland. De heer Marcouch is gehuwd. Hij is lid van de PvdA.               

De vertrouwenscommissie, bestaande uit de raadsleden Sabine Andeweg (D66), Jurgen Elfrink (SP), Martien Louwers (PvdA), Leendert Combée (VVD), Cathelijne Bouwkamp (GroenLinks), Gerben Karssenberg (CDA), Lea Manders (Arnhem Centraal), Addy Plieger-Bos (ChristenUnie), Kursat Bal (Verenigd Arnhem), Ton van Beers (Arnhemse Ouderen Partij), Leo de Groot (Partij voor de Dieren) en wethouder Gerrie Elfrink en gemeentesecretaris Rob van Wuijtswinkel, heeft onder leiding van voorzitter Sabine Andeweg in de afgelopen maanden de raadsaanbeveling voorbereid op basis van de door de raad vastgestelde profielschets. Er hebben 21 kandidaten op de vacature gereageerd. In een besloten raadsvergadering op 3 juli heeft de vertrouwenscommissie verslag gedaan van haar bevindingen. Tijdens de vergadering heeft de raad het besluit genomen dat de heer Marcouch als eerste kandidaat wordt aanbevolen als nieuwe burgemeester van de gemeente Arnhem.

De aanbeveling van de gemeenteraad wordt aangeboden aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij stelt, gehoord het advies van de heer Cornielje Commissaris van de Koning, een advies op voor de Ministerraad. De nieuwe burgemeester wordt vervolgens bij Koninklijk Besluit benoemd voor een periode van zes jaar. De raad hoopt dat de nieuwe burgemeester op 1 september 2017 kan worden geïnstalleerd.

Categorie:
Provincie: