vrijdag, 7. juli 2017 - 17:39

Overheid wil einde aan afdrachtregeling SP

Overheid wil einde aan afdrachtregeling SP
Foto: SP
Den Haag

Het kabinet heeft besloten op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat een gesprek zal worden aangegaan met de diverse overheden over het vonnis dat de rechtbank Midden-Nederland heeft uitgesproken in de zaak Hoekstra tegen de gemeente Noordoostpolder. Het betreft de cessieovereenkomst van de SP. Het vonnis – dat onherroepelijk is - gaat over de betrokken partijen, maar heeft door zijn algemene strekking gevolgen voor alle overheden.

Volgens de uitspraak van de rechter staat het politici vrij een deel van hun inkomen aan politieke partijen af te staan, maar de zogenaamde cessie, waarbij de overheid het geld direct overmaakt aan landelijke politieke partij, heeft tot gevolg dat de ambtsdrager financieel afhankelijk wordt van de partij en dat de overheid bovendien meewerkt aan het ontstaan van een afhankelijkheidsrelatie tussen ambtsdrager en partij. Deze afhankelijkheid is in strijd met het uitgangspunt in het Nederlandse staatsrecht dat de individuele volksvertegenwoordiger een individueel mandaat bezit en zonder last moet kunnen functioneren.

Categorie:
Provincie: