maandag, 10. juli 2017 - 21:38

Familie Akbari mag in Nederland blijven

Familie Akbari mag in Nederland blijven
Foto: Gem. Leek
Leek

De familie Akbari uit Leek heeft vandaag te horen gekregen dat ze in Nederland mogen blijven. Burgemeester Hoekstra heeft dit nieuws maandagmiddag aan hen verteld. De staatsecretaris van Veiligheid en Justitie, Klaas Dijkhoff, heeft gebruik gemaakt van zijn discretionaire bevoegdheid en aan moeder Akbari en haar drie jongste zonen een verblijfsvergunning verleend.

Eerdere asielverzoeken zijn afgewezen.  Het gezin afkomstig uit Afghanistan is inmiddels achttien jaar in Nederland en woont sinds 2002 in Leek. Het jongste kind is hier ook geboren. Al jaren heeft de gemeente Leek zich ingezet om de familie te ondersteunen en te proberen toch een verblijfsvergunning te krijgen. Vanaf 2012 heeft de gemeente Leek de familie Akbari ook daadwerkelijk in de noodopvang genomen.

Vanaf maart 2017 heeft de gemeente Leek samen met de betrokken overheidsdiensten geprobeerd het dossier nogmaals onder de aandacht te brengen van de staatssecretaris. Dit ging vergezeld met steunbrieven van  scholen, buren, voetbalvereniging etc., die hiermee hun betrokkenheid bij de familie Akbari hebben getoond. Dit alles heeft er in geresulteerd dat het verzoek om definitief in Nederland te mogen blijven  nu is gehonoreerd. Burgemeester Hoekstra  is verheugd dat de familie Akbari  mag blijven en hun leven in Leek nu verder op kan pakken.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):