woensdag, 12. juli 2017 - 13:21 Update: 12-07-2017 14:03

Oud-landbouwminister Gerrit Braks (84) overleden

Den Bosch

Gerrit Brks, oud-minister van Landbouw voor het CDA, is overleden. Dat heeft het CDA tegenover de media bevestigd.

Gerrit Braks was bijna tien jaar lang minister van Landbouw. Als boerenzoon uit een Brabants gezin, was hij eerst werkzaam op het bedrijf van zijn ouders. In 1965 studeerde hij af  in de landbouwplantenteelt aan de toenmalige landbouwhogeschool in Wageningen. Hij klom in de jaren '60 op van landbouwadviseur tot permanente vertegenwoordiger van Nederland in de EEG, later in de Europese Unie.

Braks was minister van Landbouw toen in 1984 de melkquotering werd ingevoerd. Daarmee werd de productie van melk aan een maximum gebonden en zou Europa eindelijk van de melksloot en de boterberg afkomen. De regeling werd op 1 april 2015 afgeschaft, wat leidde tot een explosie van de productie, omdat melkveehouders wilden inspelen op de vraag van buiten de Europese Unie, met name uit China. Als minister en Kamerlid kreeg Braks ook te maken met de visquota en de mestquota en met mileuproblemen door de mestoverschotten.

Na zijn ministerschap werd Braks senator (11 juni 1991 tot 10 juni 2003), voorzitter van de CDA-Eerste Kamerfractie (8 juni 1999 tot 2 oktober 2001), senaatsvoorzitter (2 oktober 2001 tot 10 juni 2003) en voorzitter van de KRO (11 maart 1991 tot 1 april 1996). Per 1 september 2007 werd Braks benoemd tot tijdelijk burgemeester van Eindhoven, in afwachting van het burgemeestersreferendum dat in 2008 werd gehouden. 7 april 2008 legde Braks zijn burgemeesterstaak neer om de ambtsketen over te dragen aan Rob van Gijzel.

Braks ontving diverse ridderorden en onderscheidingen in binnen- en buitenland. Zo is hij onder andere benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ook ontving hij de Jacoba van Beierenprijs 1990, de erepenning Landbouw-Universiteit te Wageningen (1993) is hij ereburger van de provincie Noord-Brabant.

Braks is op 84-jarige leeftijd in Den Bosch overleden.

Categorie:
Provincie: