dinsdag, 18. juli 2017 - 9:15 Update: 18-07-2017 9:15

Burger krijgt steeds meer plek in werk Rijksinspecties

Burger krijgt steeds meer plek in werk Rijksinspecties
Foto: Archief FBF
Den Haag

Het is Rijksinspecties de afgelopen jaren doorgaans goed gelukt zich meer te richten op burgers, in plaats van alleen op degenen die onder hun toezicht staan.

Zo besteden zij in hun dienstverlening en contacten met burgers doorlopend aandacht aan ervaringen en klanttevredenheid. De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen concludeert dit in zijn onderzoek naar de manier waarop Rijksinspecties het burgerperspectief een plek in hun werk geven. Wel kunnen zij de verwachtingen van burgers nog beter managen. Zo kunnen Rijksinspecties meer actief en structureel zichtbaar maken wat er met meldingen van burgers gebeurt en wat die opleveren.

Begin 2016 concludeerde de Nationale ombudsman –na een verkenning naar wat burgers verwachten van Rijksinspecties– dat burgers het werk van inspecties belangrijk vinden. Burgers willen graag input leveren voor de toezichthoudende taak van Rijksinspecties. Dit onderzoek is een vervolg op die verkenning.

Categorie:
Provincie: