dinsdag, 18. juli 2017 - 9:42

Bevolkingsgroei in Friesland door asielmigranten

Bevolkingsgroei in Friesland door asielmigranten
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Leeuwarden

Het aantal inwoners van Fryslân is - tegen de trend van de afgelopen jaren in - per 1 januari 2017 weer iets gegroeid in vergelijking met een jaar geleden. De bevolkingsgroei lijkt vooral te komen door de komst van asielmigranten naar Fryslân. Dit blijkt uit een publicatie van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) op basis van gegevens van het CBS.

Toename bevolking na jaren van daling

Per 1 januari 2017 is het aantal inwoners van Fryslân met 0,1% toegenomen in vergelijking met 1 januari 2016. In de voorgaande jaren nam het inwonertal ieder jaar licht af. Deze dalende trend is nu doorbroken. De gemeenten Leeuwarden, De Fryske Marren en Smallingerland groeiden in het afgelopen jaar het meest.  

Meer asielmigratie

De recente bevolkingsgroei komt vooral doordat meer mensen zich in Fryslân vestigen dan vertrekken. In het afgelopen jaar is vooral het aantal asielzoekers en statushouders toegenomen. Het is de vraag of deze asielmigranten hier ook zullen blijven. Veel asielmigranten blijken na verloop van tijd naar andere delen van het land te trekken. Zij gaan vooral naar de grote steden waar meer werkgelegenheid is en vaker gemeenschappen zijn met mensen van dezelfde herkomst.

Groei Friese bevolking van tijdelijke aard

Naar verwachting is de bevolkingsgroei tijdelijk. Sinds 2015 sterven in Fryslân meer mensen dan er geboren worden. Dit zal de komende jaren alleen maar toenemen door de toename van het aantal ouderen in Fryslân. Migratie en vooral asielmigratie is vaak wisselend. Recent is de toestroom van asielmigranten weer afgenomen.

Categorie:
Provincie: