dinsdag, 18. juli 2017 - 14:37

Varkenshouder in Boekel krijgt voorlopig geen vergunning

Varkenshouder in Boekel krijgt voorlopig geen vergunning
Boekel

Een varkenshouder in Boekel krijgt voorlopig geen vergunning van de provincie Noord-Brabant voor het legaliseren van zijn bedrijf. De provincie had moeten onderzoeken welke milieugevolgen de intensieve varkenshouderij heeft op de woning van de buren. Dit oordeelt de rechtbank Oost-Brabant vandaag.

De vergunning voor de varkensstallen en een mestverwerkingsinstallatie werd in oktober 2016 door de provincie verleend. Het gaat niet om een uitbreiding van het bedrijf, het aantal varkens en biggen neemt zelfs licht af. Wel is sprake van een deels andere inrichting van de stallen. In de betreffende stallen gaat het in totaal om een kleine 7.000 biggen, varkens en zeugen. De buren van de varkenshouder tekenden beroep aan tegen het verlenen van de vergunning. Zij zijn het er niet mee eens dat hun huis is aangemerkt als bedrijfswoning bij de inrichting. Hierdoor zijn de gevolgen van de het bedrijf op de woning van de buren niet beoordeeld. Nu is alleen gekeken naar de afstand tussen de stallen en het huis van de buren, die binnen de wettelijke normen voor geurhinder valt.

De rechtbank oordeelt in haar tussenvonnis dat het huis van de buren niet als woning bij de veehouderij beschouwd kan worden. In het tussenvonnis maakt de rechtbank ook duidelijk wat wel en niet mag in de woning van de buren. Dat kan helpen bij de oplossing van het conflict tussen de buren en de veehouder. De provincie moet gaan onderzoeken wat de gevolgen zijn van het bedrijf op de woning van de buren en krijgt hiervoor 12 weken de tijd.

Categorie:
Provincie: