dinsdag, 25. juli 2017 - 18:08 Update: 25-07-2017 18:34

Vrijspraak dood door schuld brand appartement Leeuwarden

Vrijspraak dood door schuld brand appartement Leeuwarden
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Leeuwarden

Dinsdag heeft de rechtbank in Leeuwarden de eigenaar van een appartement in de binnenstad van Leeuwarden vrijgesproken van dood door schuld na een fatale brand in 2013.

Koolstofmonoxidevergiftiging

Op 19 oktober 2013 woedde een brand in enkele panden in de binnenstad van Leeuwarden. De panden waren gelegen naast het pand van de verdachte. In het pand van de verdachte zelf is geen brand geweest. Wel is er veel rook in zijn pand gekomen. Het slachtoffer huurde een appartement van de verdachte en hij was ten tijde van de brand in dit appartement. Door de grote hoeveelheid rook kon hij het pand niet verlaten. Hij is om het leven gekomen door verstikking ten gevolge van een koolstofmonoxidevergiftiging.

Wel nalatig, geen aanmerkelijke schuld

De rechtbank heeft geoordeeld dat de verdachte niet heeft voldaan aan de verplichtingen met betrekking tot de weerstand tegen rookdoorgang die op grond van het Bouwbesluit 2012 op hem als eigenaar van het pand rustten. Deze nalatigheid acht de rechtbank op zichzelf echter onvoldoende om te kunnen concluderen dat sprake is van aanmerkelijke schuld in de zin van artikel 307 van het Wetboek van Strafrecht. Daarvoor zijn naar het oordeel van de rechtbank bijkomende omstandigheden vereist.

Verdachte wist niet dat het pand niet voldeed

Naar het oordeel van de rechtbank is niet gebleken dat de verdachte wist dat het pand niet voldeed aan de eisen van het Bouwbesluit 2012 met betrekking tot de weerstand tegen rookdoorgang. Ook is volgens de rechtbank geen sprake van de situatie dat de verdachte redelijkerwijs moest vermoeden dat het pand niet voldeed aan deze eisen en hij zich er daarom van had moeten vergewissen dat het pand daar wel aan voldeed.

Gebreken in pand bestonden al voor aankoop

Daarbij heeft de rechtbank onder meer in aanmerking genomen dat de gebreken op het gebied van de weerstand tegen rookdoorgang al moeten hebben bestaan op het moment dat de verdachte het pand in 1997 kocht, dat het pand nadien niet meer is gewijzigd en dat niet is gebleken dat deze gebreken hadden kunnen worden waargenomen zonder het openen of verwijderen van plafonds en wanden en/of zonder gebruik te maken van speciale apparatuur.

Voor dit soort panden bestaat geen wettelijke keuring op het gebied van brandveiligheid. De rechtbank heeft ook in aanmerking genomen dat voor panden als die van de verdachte geen wettelijke keuringsplicht of keurmerk op het gebied van brandveiligheid bestaat, waarbij (periodiek) onder meer de weerstand tegen rookdoorgang wordt gecontroleerd, en dat de verdachte langs die weg dus ook geen aanwijzingen heeft gekregen dat het pand niet voldeed aan de eisen van het Bouwbesluit 2012.

Categorie:
Provincie: