dinsdag, 8. augustus 2017 - 20:44 Update: 08-08-2017 21:44

Aantal betonnen Nederlandse tunnels minder brandwerend dan gedacht

Aantal betonnen Nederlandse tunnels minder brandwerend dan gedacht
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Uit onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat is gebleken dat ingeval van een extreem grote brand er sprake kan zijn van een verminderde brandwerendheid van beton dat in tunnels is gebruikt die na 2008 zijn opgeleverd. Dit heeft minister Schultz van Haegen dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Het gaat op de Salland-Twentetunnel (N35), de Ketheltunnel (A4), de Tweede Coentunnel (A10) en de Koning Willem Alexandertunnel (A2). 'De eerste bevindingen van het onderzoek geven aanleiding tot het doen van nader onderzoek, het maken van operationele afspraken en het treffen van aanvullende maatregelen op korte termijn opdat de hulpdiensten waaronder de brandweer, hun werk bij een brand veilig kunnen blijven doen. De wegtunnels zijn veilig voor de weggebruikers', aldus de minister.

Nieuwe brandproeven

In 2000 werd met brandproeven vastgesteld dat beton in wegtunnels in hoge mate brandwerend is. Er zijn nieuwe brandproeven uitgevoerd om de brandwerendheid van het in wegtunnels gebruikte beton te herbevestigen. 

Samenstelling betonsoort veranderd

Uit de resultaten van dit onderzoek is  gebleken dat de betonsoort die wordt gebruikt in een aantal wegtunnels, bij extreem hoge temperaturen minder lang standhoudt dan eerder werd verondersteld. Experts hebben aangegeven dat waarschijnlijk een verandering in de samenstelling van het beton vanaf 2008 is geïntroduceerd waardoor dit zich kan voordoen.

Kans grote brand 'zeer klein'

Voor een goed begrip van de situatie is van belang dat de kans op een extreem grote brand in een wegtunnel zeer klein is en zich in ons land ook nog nooit heeft voorgedaan. 

Bekende vrachtwagenbranden uit de Nederlandse geschiedenis zijn de brand in de Velsertunnel (1978) en de brand in de Heinenoordtunnel (2014), beiden met circa een kwart van de intensiteit dan waarmee de proef is gedaan. De brand in de Mont Blanc-tunnel (1999), die indertijd mede aanleiding gaf tot nieuwe Europese regelgeving, had eveneens een lagere intensiteit. 

Van de vier wegtunnels die nu in beeld zijn kan, op basis van de resultaten van de  uitgevoerde brandproeven, op dit moment niet met zekerheid gesteld worden dat wordt voldaan aan de brandwerendheidseisen. 

De situatie is daarmee gewijzigd ten opzichte van de situatie ten tijde van de verkregen openstellingsvergunning. Of dit ook in andere wegtunnels van Rijkswaterstaat het geval is, is op dit moment nog niet bekend maar dat laat de minister nu onderzoeken.

Categorie:
Provincie: