zaterdag, 19. augustus 2017 - 10:05 Update: 19-08-2017 10:35

Brabantse rivier de Aa vervuild geraakt met het giftige ammonium

Brabantse rivier de Aa vervuild geraakt met het giftige ammonium
Foto: fbf
Aarle-Rixtel

Door een lozing van een mestbedrijf in Helmond is de rivier de Aa vervuild geraakt met het giftige ammonium.

De vervuiling werd ontdekt door het waterschap Aa en Maas in de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Aarle-Rixtel toen een extreem hoog gehalte ammonium werd gemeten. Het verontreinigde water bleek te komen uit de rioolleidingen vanuit een industrieterrein in Helmond. Daarop is de waterzuiveringsinstallatie een paar uur stilgelegd. Het vervuilde water is zo veel mogelijk afgevoerd en de installatie is schoongespoeld. Inmiddels is de zuivering weer deels opgestart. Wel zijn de rioolleidingen vanuit het bewuste industrieterrein nog altijd afgesloten. Dit meldt onder meer de NOS.

Door de problemen bij de installatie is er ook ammonium terechtgekomen inde Aa die tussen Nederweert en Den Bosch loopt. Het waterschap geeft het advies om dit water niet te ge gebruiken voor recreatie, beregening van akkers en als drinkwater voor dieren. Volgens de gemeente Helmond leveren de problemen geen gevaar op voor de volksgezondheid. Hoe het mestverwerkingsbedrijf de ammonium in het riool kon lozen, wordt onderzocht.