donderdag, 24. augustus 2017 - 8:49 Update: 24-08-2017 8:55

Rekenkamer: subsidieverstrekking gemeente Den Haag niet op orde

Rekenkamer: subsidieverstrekking gemeente Den Haag niet op orde
Foto: Archief EHF
Den Haag

De Gemeente Den haag formuleert bij het verstrekken van subsidies veelal niet concreet aan welke maatschappelijke doelen de subsidies moeten bijdragen en daarnaast gaat de gemeente niet na of met de subsidie de maatschappelijke doelen worden gerealiseerd. Dit meldt de Rekenkamer Den Haag donderdag.

Verdeling en controle

De verdeling van subsidies is in veel gevallen onvoldoende objectief en transparant, waardoor niet alle belanghebbenden gelijke mogelijkheden krijgen om subsidies aan te vragen. De gemeenteraad kan tenslotte de subsidieverstrekkingen niet goed controleren, doordat het subsidieregister van de gemeente geen volledig en juist overzicht verschaft en het zicht op de aard van de subsidieverstrekkingen veelal ontbreekt.

Rapport 'Eerlijk delen'

Dat staat in het onderzoeksrapport ‘Eerlijk delen’ van de Rekenkamer Den Haag. De gemeente verstrekt de helft van haar subsidies, in totaal tussen de 300 en 350 miljoen euro per jaar, niet uniform via subsidieregelingen of specifieke subsidieverordeningen. 

Te algemeen

Dit terwijl de wet voorschrijft dat de activiteiten waarvoor subsidies kunnen worden verstrekt, alsook de wijze waarop de beschikbare middelen over de aanvragers worden verdeeld, in principe wel in deze documenten vastgelegd moeten worden. De gemeente verstrekt veel subsidies op basis van een algemene subsidieverordening en algemene beleidsstukken. Daarin zijn de criteria voor het verstrekken en verdelen van subsidies niet concreet gemaakt. Ook worden subsidies veelal niet breed opengesteld, maar informeert de gemeente alleen vooraf geselecteerde partijen over de mogelijkheden om een subsidie aan te vragen.

Reactie college

De Rekenkamer Den Haag publiceerde in 2011 ook al een onderzoek over de subsidies van de gemeente. Ondanks de verbeterslagen die de gemeente sinds dit vorige rekenkameronderzoek heeft gemaakt is de uitvoering, van het destijds door de gemeenteraad genomen besluit, nog onvoldoende en doen zich nog steeds dezelfde problemen voor als in het vorige onderzoek aangegeven. In reactie op het nieuwe onderzoek van de rekenkamer gaf het college aan zich voor een groot deel te herkennen in de conclusies en aanknopingspunten te zien voor verbetering in het subsidiebeleid.

Categorie:
Provincie: