maandag, 18. september 2017 - 12:11

Aantal eenzame inwoners in de regio Utrecht is toegenomen

Aantal eenzame inwoners in de regio Utrecht is toegenomen
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Utrecht

Inwoners in de regio Utrecht (19 jaar en ouder) geven vaker aan ernstig eenzaam te zijn in vergelijking tot vier jaar geleden. Dit blijkt uit de gezamenlijke gezondheidsmonitor 2016 van alle GGD’en, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Bijna een half miljoen Nederlanders van 19 jaar en ouder deden mee aan het vragenlijstonderzoek waarvan ruim 38.000 inwoners uit de regio Utrecht. 

Uit het onderzoek komt naar voren dat bijna 10% van de inwoners in de regio Utrecht last heeft van ernstige eenzaamheid. Dit komt overeen met het landelijke percentage. Net als in de rest van Nederland is het aantal ernstig eenzame mensen in de regio Utrecht met 2% toegenomen in vergelijking tot vier jaar geleden.

Wie zijn eenzaam?

In de afgelopen vier jaar is het aantal eenzame inwoners in regio Utrecht met name onder laag opgeleiden (geen opleiding, alleen lager onderwijs) toegenomen. Naast verschillen in opleiding speelt huishoudsamenstelling, herkomst en het wel of niet hebben van een betaalde baan een belangrijke rol bij eenzaamheid. Zo ervaren alleenstaanden, inwoners met een migratieachtergrond en mensen die geen betaalde baan hebben eerder gevoelens van eenzaamheid.

Ook hebben mensen vaker te maken met eenzaamheid naarmate ze ouder worden: 8% van de 19-25 jarigen is in de regio Utrecht eenzaam en 11% van de 75-plussers. Eenzaamheid komt hierbij in gelijke mate onder mannen en vrouwen voor. Er zijn echter wel verschillen te zien binnen de leeftijdsgroepen. Vanaf 65 jaar geven vooral veel vrouwen aan eenzaam te zijn. Deze groep vrouwen bestaat relatief vaak uit weduwen. In de leeftijd van 45 tot 55 jaar zijn het vooral de mannen die eenzaam zijn. In vergelijking tot de andere leeftijdsgroepen zijn deze mannen ook vaker alleenstaand.

Eenzaamheid geen op zichzelf staand vraagstuk

Wat in de cijfers duidelijk wordt, is dat eenzaamheid vaak samengaat met andere vraagstukken. Zo ervaren inwoners die zich eenzaam voelen minder regie op hun eigen leven en hebben zij vaker moeite om rond te komen. Ervaren eenzaamheid kan te maken hebben met de frequentie van de sociale contacten maar ook met de kwaliteit hiervan.

Van de inwoners die weinig tot niet-eenzaam is, heeft bijna 70%  wekelijks contact met de buren. Onder de eenzame inwoners in de regio Utrecht is dit 40%. Veel eenzame mensen geven aan moeite te hebben met het aangaan en onderhouden van sociale contacten. Ze vinden het moeilijk om initiatieven te nemen en hebben weinig geloof in eigen kunnen.

Week tegen Eenzaamheid

Steeds meer gemeenten proberen mensen die gevoelens van eenzaamheid ervaren, te helpen. Van 21 september tot en met 1 oktober is het landelijk de Week tegen Eenzaamheid, een initiatief van Coalitie Erbij. Samen met GGD regio Utrecht en/of andere netwerkorganisaties bieden veel gemeenten in de regio Utrecht activiteiten en interventies aan om eenzaamheid aan te pakken. Deze zijn zowel gericht op ontmoeting als netwerkversterking en persoonlijke hulp. Eenzaamheid is helaas niet altijd op te lossen. Soms is het te verminderen of kan het doel zijn om beter met eenzaamheidsgevoelens om te leren gaan. 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):