woensdag, 20. september 2017 - 16:47 Update: 20-09-2017 17:08

Rol van families terugkerende ISIS-strijders onder de loep

Rol van families terugkerende ISIS-strijders onder de loep
Foto: RVD
Den Haag

De internationale samenwerking bij de terugkeer van families van ISIS-strijders moet worden versterkt. Nederland en de Verenigde Staten gaan hiervoor in het Global Counterterrorism Forum (GCTF) het voortouw nemen.

Koenders

Dat heeft minister Koenders van Buitenlandse Zaken woensdag in New York gezegd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van ministers van landen die samenwerken in dit forum. De bijeenkomst vond plaats in de week van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, waar de strijd tegen terrorisme hoog op de agenda staat.

Terugkerend 

Nu ISIS terrein verliest in Syrië en Irak, keren strijders en hun mogelijk meegereisde familieleden terug naar hun land. De vrouwen en kinderen worden gezien als slachtoffer en hebben daarvoor begeleiding nodig. Tegelijkertijd kunnen ze door de ervaringen in het conflictgebied een potentiële bron van radicalisering vormen. Het GCTF wil de risico’s in kaart brengen en helderheid krijgen hoe met dit soort vragen moet worden omgegaan.

'Geen giftige cocktail'

Nederland gaat in het GCTF ook aan de slag met de connectie tussen georganiseerde internationale criminaliteit en terrorisme. ‘Er mag geen giftige cocktail ontstaan door samenwerking van terroristen en criminele netwerken’, aldus de minister.

Koenders: ‘De terroristische dreiging verandert voortdurend, net als een virus. Daarom moeten we ook scherp zijn op wat werkt in onze aanpak, en waar deze beter kan, om nieuwe dreigingen zo goed mogelijk voor te kunnen zijn.’ Nederland zal 3 miljoen euro extra uittrekken voor initiatieven die hieraan bijdragen.

Kennisuitwisseling

Sinds 2011 wisselen 29 landen en de Europese Unie in het GCTF kennis uit over het bestrijden van terrorisme en het voorkomen van gewelddadig extremisme. Nederland en Marokko blijven het GCTF ook de komende twee jaar leiden. ‘Daarmee kan Nederland de internationale agenda van de strijd tegen terrorisme sturen. Het moet niet alleen bij woorden blijven. Om de dreiging een stap voor te kunnen zijn, is actie hard nodig. Helaas is de dreiging een dagelijkse realiteit, ook in Europa’, aldus de minister.

Categorie:
Provincie: