donderdag, 21. september 2017 - 11:30

Tijgermug krijgt vrij spel

Tijgermug krijgt vrij spel
Foto: NVWA
Arnhem

Stichting platform Stop invasieve exoten vindt de uitspraak van het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBb) over de tijgermug onbegrijpelijk en de gevolgde redenering ondeugdelijk.

De hoogste rechter stelde deze week dat de Warenwet niet van toepassing is op de verhandeling van geïmporteerde gebruikte banden die met tijgermuggen besmet zijn, en dat de minister van Volksgezondheid op basis van deze wet dus niets hoeft te doen.

Op grond van artikel 18 van de Warenwet is het verboden om waren (zoals gebruikte banden) te verhandelen waarvan de handelaar weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat zij bij het gezien hun bestemming te verwachten gebruik bijzondere gevaren kunnen opleveren voor de veiligheid of gezondheid van de mens.

Volgens het CBb kan de minister van Volksgezondheid alleen op grond van de Warenwet tegen de bandenhandelaars optreden als het te verwachten gebruik van de banden tot gevaar voor de consument leidt.  Het CBb stelt dat dat niet aan de orde is, ook niet als het gaat om gebruik van banden als afdekkingsmateriaal in de landbouw of het gebruik van banden als speelobject op een speelplaats. 

“Het CBb is de hoogste instantie die hierover oordeelt, we kunnen dus helaas niet verder in beroep. Het platform zal echter alle mogelijke juridische en andere middelen blijven inzetten opdat de minister van Volksgezondheid een einde maakt aan de nog steeds voortdurende invoer van tijgermuggen in Nederland. Op korte termijn zal hopelijk een wijziging van de Wet publieke gezondheid in werking treden op basis waarvan de minister bevoegd wordt om tegen de bandenbedrijven op te treden. We zullen dit nauwgezet volgen en zo nodig op basis van deze wet verzoeken indienen om handhavend op te treden,” aldus Reinhold van Stichting platform Stop invasieve exoten.

Categorie:
Provincie: