dinsdag, 26. september 2017 - 17:24

Voortgang beëindiging operatie Basisregistratie Personen

Voortgang beëindiging operatie Basisregistratie Personen
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

De werkzaamheden om de operatie BRP ordentelijk te beëindigen en het programma operatie BRP af te bouwen zijn na bestuurlijk overleg met de VNG inmiddels vergevorderd. Naar verwachting zal dit medio oktober aanstaande volledig afgerond zijn. Het beëindigen van de operatie BRP heeft geen gevolgen voor de continuïteit van de basisregistratie personen. De continuïteit wordt gewaarborgd door de bestaande (centrale) GBA-V en door de gemeentelijke voorzieningen. Dat staat in een brief die vandaag naar de Tweede Kamer is verstuurd.

De komende maanden zal het ministerie van BZK de onderhoudbaarheid en toekomstvastheid van GBA-V onderzoeken. Daarbij wordt ook nagegaan of er gevolgen zijn voor wet- en regelgeving. Het streven is om dit begin 2018 af te ronden. BZK betrekt de gemeenten en de andere gebruikers hierbij. Een externe onafhankelijke commissie gaat, zoals aangekondigd in het kabinetsstandpunt over het BIT-advies, het ministerie van BZK begeleiden bij het bepalen wat er voor de toekomst moet gebeuren met de GBA-V.

Initiatief gemeenten

De minister van BZK heeft kennis genomen van een gemeentelijke initiatief om te onderzoeken of de gemeenten een Gemeentelijke Verenigde Registratie van persoonsgegevens (GVR) kunnen realiseren. De gemeenten zullen in dat kader ook nagaan of wat de operatie BRP heeft geproduceerd bruikbaar kan zijn voor een GVR zonder dat dit een voortzetting van de operatie BRP is. Een voortzetting van de operatie BRP beoogt de VNG zeker niet. De gemeenten nemen de tijd tot het einde van dit jaar om dit onderzoek te doen. De kosten worden gedragen door de gemeenten zelf.

Programmatuur online

De meest actuele versies van de ontwikkelde programmatuur voor de operatie BRP en bijbehorende documentatie zullen actief openbaar worden gemaakt. De documenten en andere producten die zijn geïnventariseerd moeten worden nagekeken, voordat tot openbaarmaking kan worden overgegaan. Dit gebeurt zo snel als mogelijk.

Terugblik

De externe onafhankelijke commissie zal ook terugkijken naar de wijze waarop in 2013 is besloten over de doorstart en sindsdien de operatie BRP is aangestuurd, inclusief de wijze waarop besluitvorming heeft plaatsgevonden en het programma heeft gewerkt. De commissie moet analyseren welke lessen daaruit te trekken zijn voor de toekomst. De commissie zal begin 2018 hierover rapporteren.

Categorie:
Provincie: