vrijdag, 20. oktober 2017 - 19:09 Update: 22-10-2017 11:04

Leraren nog niet tevreden en bereid tot nieuwe acties

Leraren willen doorgaan met actievoeren:'We moeten volhouden!'
Utrecht

De actiebereidheid bij de leraren in het primair onderwijs is erg hoog. 'Van ruim 10.000 van de in totaal 34.000 duizend leden van de grootste vakbond voor leraren de AOb geeft 94 procent in een onlangs gehouden enquête aan deelt te nemen aan verdere acties', zo laat de AOb vrijdag weten.

Bod in regeerakkoord onvoldoende

De AOb moet vooral doorgaan met actievoeren. Wat de nieuwe regering van VVD, D66, CDA en ChristenUnie biedt in het regeerakkoord is onvoldoende. De AOb-leden die werken in het primair onderwijs zullen massaal (94 procent) deelnemen aan verdere acties.

Dat is de uitkomst van de peiling die de AOb vorige week onder 34.000 leden in het primair onderwijs heeft uitgezet. Iets meer dan tienduizend leraren en ander onderwijspersoneel vulden de enquête in. Van hen had 95 procent op 5 oktober gestaakt.

De boodschap is duidelijk. Het merendeel vindt dat het regeerakkoord onvoldoende biedt, 43 procent geeft dit aan. Bijna de helft van de ondervraagden, 47 procent, vindt de plannen in het regeerakkoord voor het basisonderwijs zelfs volstrekt onvoldoende.

Teleurgesteld

Eén geënquêteerde schrijft zwaar teleurgesteld te zijn in het regeerakkoord. ‘Het is sowieso veel te weinig, maar wat er is beloofd blijkt niet eens waar te zijn!’ Een andere leraar schrijft dat het nieuwe kabinet de eisen niet inwilligt en de nieuwe bewindslieden niks doen aan het tekort dat in de loop der jaren is opgebouwd. 

'We moeten volhouden'

‘Wel komen er irreële eisen bij, zoals een bezoek aan het Rijksmuseum. Waar denken ze dat we de onderwijstijd en geld vandaan te halen?’ Iemand anders schrijft: ‘Ze zeggen ons serieus te nemen, maar dat blijkt uit het nieuwe regeerakkoord totaal niet. We moeten volhouden!’

Bijna alle ondervraagden, 96 procent, vinden dan ook dat de AOb door moet gaan met actievoeren. Veel AOb-leden (94 procent) geven aan dat ze ook zullen meedoen aan de actie. Dit percentage ligt lager als ze werken op een school waar de schoolleider of het bestuur de actie niet steunt. Vier vijfde zegt dan mee te willen doen.

Actievorm

De AOb vroeg ook welke actievorm de leraren het meest zien zitten, de ondervraagden konden meerdere opties aanvinken. Met 63 procent wordt een landelijke staking het meest genoemd. Iets meer dan 30 procent wil nog een keer een demonstratie in Den Haag. Een estafettestaking per provincie scoort lager met 23 procent.

Ook mochten leraren eigen ideeën insturen voor het actievoeren. In de open antwoorden werden vaak drie manifestaties genoemd in Noord-, Midden- en Zuid-Nederland. Iets meer dan de helft (51 procent) zou best twee dagen willen staken, 19 procent geeft liever de voorkeur aan één dag. 

En geënquêteerden kwamen ook met andere actie-ideeën: ‘De school dicht, geen kinderen ontvangen. De leerkrachten hebben dan de tijd om achterstallig werk weg te werken, bijvoorbeeld in twee dagen.’ Een andere docent dacht ook aan zijn verplichte administratie. Hij suggereerde: ‘Een week lang ‘s middags alle scholen dicht. Kunnen wij de verplichte administratie bijwerken onder werktijd.’

Nieuwe minister

AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen zegt dat de uitkomst niet onverwacht is, maar dat er nu nog even geduld nodig is over hoe nu verder. Dit komt ook doordat andere onderwijsorganisaties, zoals CNV Onderwijs en de werkgeversorganisatie PO-raad, nog peilingen hebben uitstaan. 

'Die resultaten vormen de basis voor vervolgacties', aldus Verheggen. Bovendien wil het PO-front, waar de AOb samen met andere bonden, AVS en PO in Actie in zit, eerst een afspraak met de nieuwe minister van Onderwijs.

Categorie:
Provincie: