zaterdag, 28. oktober 2017 - 19:19 Update: 29-10-2017 11:06

Rijkswaterstaat neemt maatregelen om hoge waterstand Groningse kust

Hoge waterstanden verwacht door storm langs de Groningse kust
Foto: Archief EHF
Groningen

De stormachtige wind die momenteel over ons land trekt, zal in de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 oktober voor hoge waterstanden zorgen langs de Groningse kust bij Delfzijl. Rijkswaterstaat heeft vanuit het Watermanagementcentrum Nederland belanghebbenden in die regio, zoals de waterschappen, geïnformeerd.

Bij Delfzijl wordt zondagochtend rond 4.30 uur (wintertijd) een hoogwater van 4 meter boven NAP verwacht. Er is geen overstromingsgevaar, maar buitendijkse gebieden zullen onder water komen te staan.

Maatregelen

Rijkswaterstaat, waterschappen en havens in het noorden van het land treffen op basis van de verwachtingen maatregelen, zoals het sluiten van dijkdoorgangen (coupures), het ontruimen van kades en het instellen van dijkbewaking. In de zeesluis bij Farmsum worden de hoge vloeddeuren, die dienst doen als stormvloedkering, gesloten. De zeesluis is dan tijdelijk gestremd voor de scheepvaart. Indien noodzakelijk worden ook andere sluizen en bruggen tijdens de storm niet bediend. 

De wind zorgt tevens voor verhoogde waterstanden op het IJsselmeer. Ook daar treffen Rijkswaterstaat en waterschappen maatregelen. Mogelijk wordt de Stormvloedkering Ramspol gesloten. Dat gebeurt wanneer de wind de waterstand bij Ramspol doet stijgen tot NAP +50 cm. De verwachte waterstand ligt momenteel nog onder het sluitpeil van de kering, maar Rijkswaterstaat houdt de situatie nauwlettend in de gaten. 

Voor het overig deel van de Nederlandse kust worden geen bijzondere effecten verwacht.

Wegverkeer

Ook weggebruikers moeten in de nacht van zaterdag op zondag rekening houden met de zware windstoten. Rijkswaterstaat adviseert hen de weersverwachting te volgen en het rijgedrag aan te passen aan de omstandigheden. Vanuit de verkeerscentrales houdt Rijkswaterstaat de situatie op de weg in de gaten.

Categorie:
Provincie: