donderdag, 2. november 2017 - 19:22 Update: 02-11-2017 22:23

Onderzoek naar docent Toneelacademie, docent op non-actief gesteld

Toneelacademie Maastricht onderzoekt 'mogelijk ongewenst gedrag' docent
Foto: Archief EHF
Maastricht

'De Toneelacademie Maastricht heeft besloten een nader onderzoek in te stellen naar een docent van de Toneelacademie.

De Toneelacademie Maastricht heeft besloten een nader onderzoek in te stellen naar een docent van de Toneelacademie. Aanleiding hiervoor is een signaal van medewerkers van de Toneelacademie over mogelijk ongewenst gedrag door deze docent richting een studente tijdens een groepsles. De studente is gevraagd of zij een klacht wil indienen; zij heeft aangegeven dit niet te overwegen. Dat meldt Zuyd Hogeschool, waar de Toneelacademie onder valt, op haar website.

Omdat de Toneelacademie zeer veel waarde hecht aan een veilig onderwijs- en werkklimaat voor al haar studenten en medewerkers, wordt de ombudsman gevraagd een nader onderzoek in te stellen. In overleg met de docent is afgesproken dat hij, hangende dit onderzoek, niet op de Toneelacademie zal verschijnen.

Studenten en medewerkers van de Toneelacademie zijn hierover geïnformeerd. Zuyd Hogeschool heeft in een intern bericht erop gewezen dat, als er studenten en/of medewerkers zijn die ongepast of grensoverschrijdend gedrag ervaren, zij dit op verschillende manieren kunnen melden. Zo heeft Zuyd bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon ongewenst gedrag en een klachtencommissie ongewenst gedrag.

 

 

Categorie:
Provincie: