donderdag, 9. november 2017 - 15:04

Amsterdam plaatst betonblokken tegen aanslagen

Amsterdam plaatst betonblokken tegen aanslagen
Foto: Bon
Amsterdam

Deze week worden op verschillende plekken in de stad, waaronder de Dam, inrijdbeperkende maatregelen getroffen. De komende tijd worden er meer barrières geplaatst op andere plekken in de stad.

Op dit moment zijn er geen concrete aanwijzingen dat Amsterdam doelwit wordt van een aanslag. Wel staat het nationale dreigingsbeeld sinds maart 2013 op het niveau substantieel. Daarmee is de kans dat een aanslag in Amsterdam plaatsvindt al langere tijd reëel.

Aanvullende maatregelen

Vanwege de recente aanslagen in West-Europa, waarbij voertuigen als aanslagmiddel zijn gebruikt, en de toenemende gevoelens van onveiligheid, is de gemeente Amsterdam in gesprek gegaan met ondernemers en andere partijen. Er is onderzocht of op drukke plekken in de stad met grote symbolische waarde en internationale uitstraling, aanvullende maatregelen genomen kunnen worden. Doel van de aanvullende maatregelen is om op de korte termijn de drempel voor een aanslag te verhogen en de impact ervan te beperken.

Er is gekeken naar maatregelen die relatief eenvoudig te treffen zijn, maar een groot effect hebben. De driehoek (burgemeester, Openbaar Ministerie en politie) zoekt zorgvuldig naar maatregelen die daadwerkelijk effect hebben, zonder daarmee de samenleving teveel te verlammen of ontwrichten. Een aanslag valt nooit helemaal uit te sluiten. Ook is het onwenselijk en onmogelijk om op alle locaties waar een aanslag kan plaatsvinden maatregelen te treffen. De impact hiervan op het normale leven zou onacceptabel groot zijn.

Categorie:
Provincie: