dinsdag, 21. november 2017 - 13:36

FNV sleept gemeente Groningen voor de rechter om indicaties thuiszorg

FNV sleept gemeente Groningen voor de rechter om indicaties thuiszorg
Foto: Archief FBF.nl
Groningen

De FNV stapt naar de rechter omdat de Gemeente Groningen blijft weigeren om de verslagen van keukentafelgesprekken openbaar te maken. Op die verslagen zijn de herindicaties voor huishoudelijke zorg uit 2015 gebaseerd. Nadat de FNV eerder stelde dat het college in gebreke bleef ziet de vakbond nu geen andere uitweg dan een gang naar de rechter te starten.

De gemeente Groningen heeft in 2015 met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bijna alle cliënten standaard op 2,5 uur thuiszorg gezet. Er moeten verslagen van keukentafelgesprekken destijds zijn gemaakt die de cliënten mogen inzien. De cliënten hebben de FNV gemachtigd om deze verslagen in te mogen zien. De gemeente stelt nu dat die machtiging niet voldoende is om privacygevoelige informatie te verstrekken. Op basis van dezelfde machtiging heeft de gemeente echter voltallige dossiers doen toekomen aan de gemachtigde van de FNV: jurist Wevers. Compleet met alle medische en andere gegevens.

FNV-bestuurder Maureen van der Pligt: ‘Dus de gemeente heeft ofwel zitten slapen bij het eerder verstrekken van dossiers van cliënten die in bezwaar zijn gegaan via de FNV, of de gemeente zoekt nu een excuus om te verbloemen dat die verslagen nooit op een deugdelijke manier zijn gemaakt.' Omdat de wethouder weigert de verslagen te geven, twijfelt de FNV inmiddels zeer aan het bestaan ervan. Als de verslagen er niet zijn, heeft de gemeente onwettig gehandeld en moeten de indicaties opnieuw. Zo heeft de rechtbank in Zwolle recent nog geoordeeld in een vergelijkbare zaak.

Categorie:
Provincie: