vrijdag, 1. december 2017 - 7:34 Update: 01-12-2017 13:38

VEH: 'OZB volgend jaar iets hoger, soms veel hoger'

VEH: 'OZB volgend jaar iets hoger, soms veel hoger'
Foto: EHF
Haren

De onroerendezaakbelasting (ozb) stijgt volgend jaar met gemiddeld 1,7%. Voor het tweede jaar blijft de verhoging van deze gemeentelijke belasting onder het afgesproken maximum (3,1% in 2018). Toch zijn ook volgend jaar weer forse uitschieters te noteren. In een kwart van de onderzochte gemeenten stijgt de belasting op de eigen woning meer dan 3%, in een drietal gemeenten zelfs meer dan 10%. Dit blijkt uit de jaarlijkse steekproef van Vereniging Eigen Huis naar de ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten in 104 van de 388 gemeenten.

OZB soms met dubbele cijfers omhoog

Een huiseigenaar in Haren (Gr) ontvangt volgend jaar een 12% hogere ozb-aanslag dan in 2017 en betaalt daardoor gemiddeld € 55 meer. In vier jaar tijd stijgt de ozb in deze toch al dure gemeente van € 331 naar € 478. Dat is opvallend, omdat in het Harense coalitieakkoord is afgesproken dat alles op alles wordt gezet om lastenverzwaring voor inwoners te voorkomen. Het is aan het gemeentebestuur om uit te leggen waarom de ozb, na de verhoging met 12% in 2017, volgend jaar wederom zo sterk stijgt.

Ook de gemeente Cuyk (NB) verhoogt de ozb met bijna 12% van gemiddeld € 226 naar € 252. In Roozendaal (NB) gaat de belasting op de eigen woning met 10% omhoog van gemiddeld € 211 naar € 244.

Grote verschillen bij gelijke woningwaarde

De verschillen in gemeentelijke ozb-belastingtarieven zijn groot en dat levert sterk uiteenlopende belastingaanslagen op. Bij een woz-waarde van € 250.000 betaalt een huiseigenaar in Den Bosch volgend jaar € 225 aan onroerendezaakbelasting. Bij dezelfde woningwaarde ontvangt een huiseigenaar in Venlo daarvoor een aanslag van maar liefst € 491, bijna twee keer zoveel.

Lagere ozb kan ook

In 22 van de onderzochte gemeenten valt de ozb volgend jaar lager uit. Grootste daler is de gemeente Boekel met 9%. Hier daalt de ozb met gemiddeld € 37 van € 407 naar € 370. In Nijkerk daalt de ozb met ruim 6% van € 294 naar € 274 en in Weert van € 265 naar € 248 (-6%).

Gemiddeld betalen huiseigenaren in Nederland volgend jaar € 285 aan ozb. Dit jaar was dat € 280. De totale gemeentelijke woonlasten, die bestaan uit ozb, riool- en afvalstoffenheffing, komen volgend jaar op gemiddeld € 739 tegen € 734 in 2017.

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: ozb beïnvloedt de stemkeuze

Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis uit 2014 blijkt dat het ozb-beleid van lokale politieke partijen voor driekwart van de huiseigenaren erg belangrijk is bij hun stemkeuze. “Politieke partijen moeten vóór de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 duidelijkheid geven over hun plannen met de ozb” zegt Rob Mulder, directeur belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis. “Kiezers verwachten hierover openheid, eerlijkheid en standvastigheid van lokale politici”.

Riool- en afvalstoffenheffing stabiel

De rioolheffing is in 2018 met gemiddeld € 213 vrijwel gelijk aan dit jaar, maar ook hier vallen enkele uitschieters op. Zo verhogen de gemeente Stein (L) en Langedijk (NB) deze heffing met ongeveer 12% terwijl de gemeenten Cuijk en Grave dezelfde lasten met ruim 15 % verlaagt. 

Ook de afvalstoffenheffing wijzigt volgend jaar nauwelijks, gemiddeld betaalt een huishouden € 241. Uitzonderingen zijn de gemeenten Simpelveld (L) en Gulpen-Wittem (L), hier stijgt deze heffing met ruim 10%. Riool- en afvalstoffenheffing mogen maximaal de kosten dekken van riolering en afvaldiensten. Een gemeente mag er niet aan verdienen of het geld voor andere doeleinden gebruiken.

De lijst met 104 gemeenten uit de steekproef is een bijlage bij dit persbericht en staat op eigenhuis.nl

Categorie:
Provincie: