maandag, 4. december 2017 - 8:40 Update: 04-12-2017 11:56

Van de basisscholen viert 85 procent het Sinterklaasfeest met zwarte pieten

Overgrote meerderheid basisscholen viert Sinterklaas met zwarte pieten
Foto: Archief FBF
Utrecht

Van de basisscholen die Sinterklaas vieren (96%), viert 85% het feest met zwarte pieten. Een kwart van de basisscholen viert Sinterklaas (ook) met roetveegpieten.

Dat blijkt uit een in november 2017 verricht onderzoek over sinterklaasviering onder 400 basisschooldirecteuren. Het (representatieve) onderzoek is uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek & Advies, een onafhankelijk onderzoeksbureau.

Grote regionale verschillen

Uit het onderzoek blijkt verder dat er grote regionale verschillen bestaan tussen de drie grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en de randgemeenten) en de rest van het land. In de drie grote steden wordt Sinterklaas op verreweg de meeste basisscholen met roetveegpieten gevierd (84%). In de rest van het land viert 21% Sinterklaas op de basisschool met roetveegpieten.
In de drie grote steden wordt Sinterklaas op 17% van de basisscholen met zwarte pieten gevierd. In de rest van het land viert 89% Sinterklaas op de basisschool met zwarte pieten.

Ruim een kwart van de basisscholen (28%) heeft zich hierbij laten beïnvloeden door de ‘zwartepietendiscussie’. Ook hier zijn de regionale verschillen groot: 71% van de basisscholen in de drie grote steden versus 25% van de basisscholen in de rest van het land.

Op het merendeel van de basisscholen (80%) was er geen discussie binnen het schoolteam over ‘het soort piet dat Sinterklaas op school komt vergezellen’.

 

Categorie:
Provincie: