zondag, 7. januari 2018 - 10:37 Update: 07-01-2018 14:55

Wilde kat maakt come-back in Nederland

Wilde kat maakt come-back in Nederland
Foto: Laura Kuipers / ARK Natuurontwikkeling
Vaals/Nijmegen

De Felis silvestris silvestris, oftewel de Europese wilde kat, blijkt in Nederland bezig te zijn met een heuse comeback. 'Vanuit de Duitse Eifel en Belgische Ardennen vindt de wilde kat zijn weg terug naar het Limburgse Heuvelland', zo blijkt uit onderzoek in opdracht van ARK Natuurontwikkeling dat zondag is gepubliceerd.

Het onderzoek wijst uit dat er in 2017 minimaal veertien wilde katten aanwezig zijn in Zuid-Limburg. Op minimaal twee locaties vond voortplanting plaats. Het afgelopen jaar is door onderzoeker Laura Kuipers, in opdracht van ARK Natuurontwikkeling, onderzoek gedaan naar wilde katten in Zuid-Limburg. Tevens werd gekeken naar aanwezigheid en verspreiding van boommarter en huiskat.

Toename aantal waarnemingen sinds 2002

De wilde kat is na vele eeuwen van afwezigheid pas enkele jaren terug in Nederland, vrijwel alle waarnemingen zijn in Zuid-Limburg gedaan. De eerste sporadische waarnemingen in Zuid-Limburg stammen uit 2002 en 2006. Acht jaar later begint het aantal waarnemingen toe te nemen. 

Onderzoek in 2015 liet zien dat in het Vijlenerbos een populatie leefde van minstens acht wilde katten en er werden hier jongen waargenomen. In 2016 werd bovendien één mannelijke wilde kat aangetroffen in het Onderste Bosch. Iets westelijker bij Noorbeek was daarvoor ook al één wilde kat waargenomen.

Cameravalonderzoek

Daarom werd in 2017 een cameravalonderzoek gestart in diverse bosgebieden van Staatsbosbeheer met als leidende vraag of de populatie wilde katten in het Vijlenerbos heeft standgehouden en of de wilde kat inmiddels is uitgebreid naar andere bossen in zuidoost Limburg.

Vachtpatronen

Met behulp van cameravallen werd in de eerste helft van 2017 de aanwezigheid, verspreiding en voortplanting van wilde katten onderzocht in het Vijlenerbos, de bosketen Onderste Bosch - Schweibergerbosch en drie kleinere bossen; het Platte Bosch, het Eyserbos en een klein kloofbosje ten noordwesten van Nijswiller.

De vachtpatronen van wilde katten die op beeld verschenen, werden met elkaar en met de beelden uit eerdere jaren vergeleken om het aantal individuen in 2017 en de veranderingen in populatiesamenstelling te bepalen.

Minimaal 2 nestjes kittens

In het Vijlenerbos werden 6 verschillende wilde katten aangetroffen en werden er in het voorjaar van 2017 met zekerheid twee en mogelijk zelfs drie nestjes kittens geworpen, waarvan één nest uit minstens vijf kittens bestond. De wilde katten komen in een groot deel van het Vijlenerbos voor, maar lijken de zuidwestelijke bosrand en het meest oostelijke deel van het bos te mijden. Langs de zuidwestelijke bosrand waren nog wel huiskatten aanwezig.

In de bosketen Onderste Bosch - Schweibergerbosch werden vanaf april twee wilde katten waargenomen, één mannetje en één vrouwtje. Daarnaast werd in het Onderste Bosch ook een boommarter vastgelegd op beeld en waren er twee huiskatten aanwezig.

Na de vondst van een doodgereden wilde kat bij het Platte Bosch half februari werd ook daar onderzoek met cameravallen gestart. Dit leverde in het Platte Bosch geen waarnemingen van wilde kat meer op, evenmin in het Eyserbos. In een kloofbosje bij Nijswiller werd eind februari een waarneming gemeld van een wilde kat. Na het ophangen van cameravallen in dit bosje werd hier wel een wilde kat vastgesteld.

Het lijkt erop dat de populatie wilde katten in het Vijlenerbos het goed doet en dat de wilde kat zich nu ook buiten het Vijlenerbos begint te vestigen. Anno 2017 komen in zuidoost Limburg verspreid over minstens drie bossen, minimaal negen (sub)adulte en vijf juveniele wilde katten voor.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon?  Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)

Categorie:
Provincie: