woensdag, 10. januari 2018 - 18:15 Update: 10-01-2018 20:53

NAM stelt verlaging gasproductie voor aan minister Wiebes

NAM adviseert Wiebes om gasproductie verder te verlagen
Loppersum

Naar aanleiding van de aardbeving bij Zeerijp van 8 januari 2018 heeft NAM conform het Meet- en Regelprotocol Groningen woensdagmiddag (binnen de daarvoor afgesproken 48 uur) een rapport opgeleverd aan de toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Hierin stelt de NAM dat gezien de huidige seismische ontwikkelingen stelt NAM, dat het vanuit het oogpunt van veiligheidsbeleving technisch verstandig is, om een aantal extra maatregelen te treffen. Zo moeten drie clusters, Overschild, De Pauwen en Ten Post, buiten werking worden gesteld. Ook het sluiten van cluster Eemsdelta, om seismisch effect op de noordoostelijke kant van de stad Groningen te verminderen. Ook de productie clusters Leermens en ’t Zandt dienen te worden gesloten.

De effectiviteit van een combinatie van maatregelen zoals hierboven genoemd, alsmede de reeds genomen productie maatregel van de 10% reductie per 1 oktober 2017, zal naar verwachting NAM  in staat stellen om in lijn met het doel van het MRP de veiligheid en veiligheids beleving binnen acceptabele parameters te houden. 

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: