donderdag, 8. februari 2018 - 14:45 Update: 08-02-2018 16:49

Geen pers bij verwantschapsonderzoek Nicky Verstappen

Burgemeester wil geen media bij verwantschapsonderzoek Nicky Verstappen
Foto: Politie
Heibloem

Vanaf 24 februari vindt er in Limburg een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek plaats in de zaak Nicky Verstappen. Het DNA-verwantschapsonderzoek vindt plaats onder verantwoordelijkheid van Politie en OM.

DNA-afname voor het verwantschapsonderzoek vindt ook plaats in de gemeente Heibloem. Volgens burgmeester Verhoeven van Leudal zijn inwoners van Heibloem zeer betrokken en tonen zich enorm bereid om deel te nemen aan het onderzoek.

'Inwoners van Heibloem hebben duidelijk te kennen gegeven zoveel mogelijk in de luwte te willen deelnemen aan het DNA-verwantschapsonderzoek', aldus Verhoeven. 'Ik begrijp en respecteer dit volkomen. Aanwezigheid van de media wordt in Heibloem niet op prijs gesteld en heeft mogelijk en negatief effect op de bereidheid tot deelname. Ik doe als burgervader van Heibloem dan ook een nadrukkelijk appèl op de media om de behoefte van onze burgers te respecteren en de afname periode in Heibloem in alle rust te laten plaatsvinden.'

'Als burgemeester van Leudal is dit het eerste en enige moment dat ik mij in de openbaarheid uitlaat in aanloop naar het DNA-verwantschapsonderzoek, om op deze wijze zelf ook de behoefte van onze inwoners kracht bij te zetten.'