vrijdag, 16. februari 2018 - 22:46 Update: 17-02-2018 9:50

Seksueel misbruik op Koninklijke Militaire school Weert 'aannemelijk'

Defensie erkent seksueel misbruik op Koninklijke Militaire school
Foto: Archief EHF
Maastricht/Den Haag

Uit onderzoek van Defensie blijkt dat het aannemelijk is dat er in 1982 op de Koninklijke Militaire School in Weert een incident heeft plaatsgevonden van seksueel misbruik. Dit heeft het ministerie van Defensie vrijdag bekendgemaakt.

Publicatie

Het onderzoek is uitgevoerd door de Centrale Organisatie Integriteit Defensie. Aanleiding voor het onderzoek was een publicatie van de Volkskrant over deze misbruikzaak, vorig jaar september. Staatssecretaris Barbara Visser heeft de Kamer vandaag geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek.

'Volstrekt onacceptabel'

De staatssecretaris stelt dat het incident volstrekt onacceptabel is en indruist tegen de normen en waarden van de krijgsmacht. 'Ik vind het verschrikkelijk wat het slachtoffer is overkomen. Deze misbruikzaak is in juridische zin verjaard. Dat maakt dat het juridisch gezien niet meer mogelijk is om maatregelen op te leggen. In deze zaak is dat strijdig met mijn gevoel van rechtvaardigheid. Wat wel mogelijk is, zullen we doen.', schrijft Visser.

Melding

Er is ook onderzocht hoe er met de melding van het slachtoffer is omgegaan. De onderzoekers konden 35 jaar na dato echter niet met zekerheid vaststellen of er in 1982 melding is gemaakt bij de pelotonsleiding van het slachtoffer.

Onderzoek protocollen

Verder blijkt dat de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht en de Koninklijke Marechaussee in 2015 volgens protocol handelden bij de melding van het slachtoffer. Visser: 'Ondanks dat er volgens protocol is gehandeld bij zijn meldingen in 2015, begrijp ik heel goed dat hij zich niet gehoord voelde. Defensie had hem beter moeten ondersteunen. Daarom laat ik onderzoeken of de protocollen moeten worden verbeterd en wordt in de toekomst de zaak geanonimiseerd gebruikt bij de training van defensiepersoneel. Defensie wil en moet lering trekken uit deze zaak.'

Ondersteuning

geeft aan veel respect te hebben voor de oud-medewerker. 'Ondanks alle hindernissen die hij heeft ondervonden bij het aankaarten van dit incident, heeft hij doorgezet. Hij heeft de bereidheid uitgesproken om zijn verhaal intern te vertellen. Defensie waardeert dat; hij kan en wil daarmee een voorbeeld zijn voor andere (oud) defensiemedewerkers die te maken hebben gehad met ontoelaatbaar gedrag om ook melding te maken. Defensie blijft hem zo lang als nodig ondersteuning bieden', aldus de staatssecretaris.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: