maandag, 19. februari 2018 - 8:12

FNV: Gemeente Groningen fors in gebreke rond Wmo, blijkt uit enquête

FNV: Gemeente Groningen fors in gebreke rond Wmo, blijkt uit enquête
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Groningen

De FNV heeft een eigen enquête gehouden onder 66 mensen die ze heeft ondersteund bij een herindicatie voor huishoudelijke hulp in de gemeente Groningen. Daaruit blijkt dat de gemeente fors in gebreke is gebleven tijdens en na de invoering van de Wmo in 2015.

Enkele duizenden oudere en zieke Groningers zijn toen teruggezet in het aantal uren huishoudelijke hulp zonder dat daar een deugdelijk onderzoek naar werd gedaan, enkel en alleen als bezuinigingsmaatregel.

In de FNV-enquête geeft 85% van de ondervraagden aan dat ze door de gemeente onvoldoende zijn geïnformeerd over de nieuwe indicatie en de teruggang in uren. Ook 85% geeft aan niet gewezen te zijn op de mogelijkheid zich te laten ondersteunen door een onafhankelijke cliënt ondersteuner. 68% begreep niet goed wat er besproken werd en 85% voelde zich niet gehoord en begrepen door de consulent van het WMO-team.

De gemeente Groningen rechtvaardigt haar onzorgvuldige beleid met een tevredenheidsonderzoek naar de nieuwe Wmo 2015. De FNV heeft dit onderzoek laten doorlichten. Het tevredenheidsonderzoek blijkt erg slecht onderbouwd. De conclusie dat Groningers tevreden zijn over het Wmo-beleid van de gemeente is niet gerechtvaardigd.

Dat blijkt ook wel uit de 200 aanmeldingen voor extra hulp via de FNV. De respons op het tevredenheidonderzoek was te laag om representatief te zijn. Daarbij is het des te verontrustender dat de gemeenteraad blijkbaar genoegen neemt met het feit dat de afgelopen twee jaar 20 procent van de mensen die wél de moeite hebben genomen om erop te reageren, ontevreden is.

Zorgactiepunt Groningen blijft nog open

De FNV eist nieuwe indicaties voor iedereen, op basis van deugdelijk onderzoek. Zolang dat er niet is blijft het zorgactiepunt van de FNV open voor cliënten (FNV-leden en niet-leden) die hulp nodig hebben bij het bezwaar maken. 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):