dinsdag, 27. februari 2018 - 22:38 Update: 27-02-2018 22:51

Boete voor bijvoeren wilde dieren Oostvaardersplassen

Boete voor bijvoeren wilde dieren Oostvaardersplassen
Foto: © Foto Staatsbosbeheer
Almere/Lelystad

De provincie Flevoland zal handhavend optreden wanneer de grote grazers van de Oostvaardersplassen worden bijgevoerd. 'Bijvoeren zonder ontheffing is verboden, gebeurt dit wel, dan is hier sprake van een wetsovertreding en wordt gehandhaafd', zo laat de provincie dinsdag weten.

'Emoties'

'De afgelopen dagen zien we de emoties rondom de Oostvaardersplassen toenemen. De discussie verhardt zich. De provincie en Staatsbosbeheer begrijpen dat de situatie vragen en onrust oproepen. Om deze reden zetten wij nogmaals uiteen waarom wij handelen zoals wij doen. Het doel van het huidige beleid is om de natuur de ruimte te geven. Natuurlijke processen zijn leidend in de Oostvaardersplassen. Dat betekent niet dat Staatsbosbeheer als uitvoerder van het natuurbeleid niets doet', aldus de provincie.

Vroeg reactief beheer

In de Oostvaardersplassen is sprake van vroeg reactief beheer van de in het wild levende dieren. Het beheer houdt in dat als blijkt dat een dier de winter niet gaat overleven, het door boswachters wordt afgeschoten. Het individuele welzijn van het dier is daarbij uitgangspunt. Dat gebeurt volgens een nauwkeurig uitgewerkt protocol waarbij wordt gekeken naar de conditie van het dier, het gedrag en de weers- en terreinomstandigheden.

Bijvoeren is geen oplossing

Bijvoeren is geen oplossing voor het welzijn van de grote grazers in de Oostvaardersplassen tijdens de wintermaanden. Het voer bereikt de zwakste dieren niet, omdat zij het laagst in rangorde van de kudde staan. Dit zorgt voor extra onrust in de kudde. Bovendien kunnen dieren door extra voedsel vruchtbaar worden in een periode waarin dat helemaal niet gunstig voor ze is. Bijvoeren over een langere periode heeft ook als nadelig effect dat de kuddes groter worden.

Handhaven

Voor de Oostvaardersplassen is De Wet natuurbescherming van kracht. Dat houdt in dat het hier gaat om wilde dieren en dat bijvoeren zonder ontheffing verboden is. Gebeurt dit wel, dan is hier sprake van een wetsovertreding en wordt gehandhaafd.

Mogelijk toekomstig beleid

In februari 2017 is in de Provinciale Staten van Flevoland een initiatiefvoorstel voor het Oostvaardersplassengebied aangenomen. Op basis hiervan is een commissie ingesteld, onder leiding van Pieter van Geel, om advies te geven voor een nieuw door de provincie te formuleren aanpak. Naar verwachting komen Gedeputeerde Staten nog voor de zomer 2018 met een voorstel over het toekomstig beheer van de Oostvaardersplassen. Tot dan blijft het bestaande beleid en huidig beheer van kracht.

Categorie:
Provincie: