donderdag, 1. maart 2018 - 14:05 Update: 02-03-2018 10:38

Provincie Flevoland besluit tot bijvoeren grote grazers

Provincie besluit tot bijvoeren in Oostvaardersplassen
Foto: Staatsbosbeheer / Ruben Smit
Lelystad

De Provincie Flevoland heeft besloten om de grote grazers in de Oostvaardersplassen tijdelijk te laten bijvoeren. Dit om de dieren in deze extreem koude periode te ondersteunen. De provincie neemt dit besluit ondanks dat deskundigen afraden om bij te voeren.

Belangrijke reden voor de provincie is de mate van maatschappelijke bezorgdheid die er in deze koude periode is over het dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen en de zorg om de openbare orde. De maatschappelijke onrust leidt er toe dat veel mensen het recht in eigen hand nemen door bij te gaan voeren. En er worden veelvuldig bedreigingen geuit aan de uitvoerende boswachters. Door het nu tijdelijk overgaan tot bijvoeren wil de provincie de maatschappelijke onrust beperken.

De provincie zal Staatsbosbeheer verzoeken het bijvoeren uit te voeren. Er is de afgelopen dagen een aantal keer bijgevoerd door particulieren, ondanks dat dit verboden is. Hierdoor vindt het bijvoeren plaats op plekken waar dit ongewenst is voor de dieren en wordt er voer gebruikt dat niet gezond voor hen is. Door Staatsbosbeheer zelf te laten bijvoeren, kan het op een verantwoorde manier gebeuren met het juiste voer. Staatsbosbeheer willigt het verzoek van de provincie in, ondanks dat bijvoeren door deskundigen wordt afgeraden. Dit vanuit het belang van openbare orde. Staatsbosbeheer zal op zeer korte termijn tot uitvoering overgaan.

Naast het bijvoeren zal Staatsbosbeheer ook een aantal aanvullende maatregelen nemen om het dierenwelzijn verder te ondersteunen. Zo zal het Kotterbos tijdelijk worden opengesteld voor alle grote grazers omwille van de beschutting voor de dieren. Ook zullen de rondes van de controlerend dierenarts worden geïntensiveerd.

Met deze maatregelen wil de provincie de oproep doen aan iedereen om niet meer zelf met voer naar de Oostvaardersplassen te gaan. De enige die nu toestemming krijgt om bij te voeren is Staatsbosbeheer. Voor alle anderen blijft bijvoeren verboden. Alle maatregelen gelden voor de huidige vorstperiode. Ook doet de provincie een dringend beroep op iedereen om de uitvoerders die zeven dagen per week bij nacht en ontij in het veld hun werk doen respectvol te bejegenen.