vrijdag, 2. maart 2018 - 12:08

Minister kan documenten kermisexploitanten aan RTL geven

Minister kan documenten kermisexploitanten aan RTL geven
Foto: Archief EHF
Den Bosch

Drie kermisexploitanten wilden met een spoedprocedure voorkomen dat documenten van andere exploitanten openbaar gemaakt worden. De rechtbank Oost-Brabant wees die verzoeken zojuist af, omdat de drie exploitanten daarbij geen belanghebbenden zijn.

RTL Nederland heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gevraagd bepaalde documenten over de veiligheid van attractieparken en speeltoestellen openbaar te maken. Drie kermisexploitanten maakten bezwaartegen het openbaarmaken van deze documenten. De minister heeft nog niet beslist op dit bezwaar. Ondertussen stapten de exploitanten naar de rechtbankom de bestuursrechter te vragen in een spoedprocedure te beslissen over het verstrekken van de documenten.

De rechter deed mondeling uitspraak over de gevraagde tussenmaatregel. Daarbij heeft de rechter aangegeven dat de documenten die de exploitanten noemen niet over henzelf gaan, maar over andere bedrijven. De vraag die de rechter moet beantwoorden is of de exploitanten juridisch gezien als belanghebbenden bij die documenten kunnen worden aangemerkt. Dat is namelijk een wettelijk vereiste.
De rechter oordeelt dat de exploitanten niet voldoen aan de criteria om als belanghebbende te kunnen worden aangemerkt. Hun belang bij die documenten is onvoldoende eigen en persoonlijk. De rechter wijst de verzoeken van de exploitanten daarom af. Dat betekent dat de minister de documenten kan verstrekken.

Categorie:
Provincie: