donderdag, 8. maart 2018 - 13:31

Kabinet reserveert 35 miljoen euro voor Zeeland

Kabinet reserveert 35 miljoen euro voor Zeeland
Foto: Kadisha
Middelburg

Voor Zeeland trekt het kabinet 35 miljoen euro uit ter vergroting van de leefbaarheid, een impuls voor kennis en innovatie en het versterken van het voorzieningenniveau voor bedrijven. Zeeland reserveert hiervoor ook 35 miljoen euro. Een sterke regio betekent een sterke samenleving. En een land met een sterke samenleving kan meer betekenen in de wereld. Daarom willen minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) de gebiedsgerichte aanpak tussen het Rijk en regio’s versterken.

Minister Schouten: “Zeeland is een mooie provincie die veel bedrijvigheid en veel mogelijkheden voor recreatie kent. In rapport Balkenende zijn de economische mogelijkheden genoemd op het gebied van industrie, landbouw en toerisme. Het kabinet wil hieraan bijdragen om hiermee de leefbaarheid voor de inwoners van Zeeland te vergroten.”

Bezoek aan Zeeland

De afwezigheid van grote steden, een krimpende en veranderende bevolking en de aanwezigheid van een eilandenstructuur zorgen voor specifieke knelpunten en bedreigingen. Minister Schouten stuurt vandaag mede namens minister Ollongren een brief naar de Tweede Kamer over de investeringen in Zeeland. Verder bezoekt zij in Kerkwerve het college van de Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland. Samen gaan zij in gesprek over de uitwerking van de Regio Deal.

Minister Ollongren: “Zeeland is een prachtig gebied om te wonen, werken en leven met een unieke ligging in de delta. Met de ontwikkeling van een Regio Deal samen met regionale partijen in Zeeland kunnen we gebruik maken van de kansen die de grensoverschrijdende economie met Vlaanderen biedt. De bijdrage vanuit de Regio Envelop geeft ook een impuls aan het versterken van de leefkwaliteit en het voorzieningenniveau in het gebied. Die staan in Zeeland door de bevolkingsdaling onder druk.”

Aanpak opgaven Zeeland

Het kabinet reserveert 35 miljoen euro voor de aanpak van de opgaven van Zeeland. Zeeland trekt hiervoor een vergelijkbaar bedrag uit. Hiermee ontstaat er een investeringsimpuls van in totaal 70 miljoen euro voor de regio. Het kabinet kijkt ernaar uit om samenwerking tussen regionale overheden, bedrijven en kennisinstellingen met het Rijk als partner verder te versterken.

Categorie:
Provincie: