dinsdag, 13. maart 2018 - 13:15 Update: 13-03-2018 16:36

Kunstenaar Rob Scholte moet uit oud postkantoor Den Helder

Kunstenaar Rob Scholte moet atelier/woonruimte ontruimen
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Helder

De kunstenaar Rob Scholte moet alsnog het voormalig postkantoor aan de Middenweg 172-174 in Den Helder ontruimen. Het gerechtshof Amsterdam heeft dit vandaag in hoger beroep beslist. In het pand heeft de kunstenaar het Rob Scholte Museum gevestigd en hij gebruikt het ook als atelier en woonruimte voor zijn gezin. De gemeente Den Helder heeft de met Scholte gesloten overeenkomsten voor gebruik van het pand opgezegd omdat zij het pand gaat verkopen.

Overeenkomsten gemeente en Scholte

In 2008 en 2012 zijn tussen de gemeente en Scholte overeenkomsten gesloten waarbij de gemeente aan Scholte delen van het pand in gebruik heeft gegeven. Als gebruiker had Scholte de verplichting maandelijks de kosten van gas, water en elektra te betalen. In maart 2017 heeft de gemeente beide overeenkomsten met Scholte opgezegd.

Betalingsachterstand en ontruiming

De gemeente heeft in kort geding de ontruiming van het pand gevorderd omdat Scholte na de opzegging weigert het pand te ontruimen. Per 1 juli 2017 had Scholte een achterstand van ruim € 19.000,-- in de betaling van de maandelijkse vergoeding voor de levering van gas, water en elektra. Het hof vindt deze betalingsachterstand een zo ernstige schending van Scholte’s verplichtingen dat op grond hiervan de ontruiming gerechtvaardigd is. Scholte moet het pand nu binnen 30 dagen na betekening van de uitspraak van het hof ontruimen.

Andere beslissing dan kortgedingrechter

Eerder oordeelde de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland dat de beide overeenkomsten als huurovereenkomsten moeten worden aangemerkt en dat in een gewone (bodem)procedure moet blijken om wat voor soort huur van bedrijfsruimte het gaat. Zolang dat niet duidelijk is, was er volgens de voorzieningenrechter geen grond om de vordering tot ontruiming toe te wijzen. Het hof komt dus tot een andere beslissing en vernietigt de beslissing van de kortgedingrechter.