maandag, 19. maart 2018 - 10:30

'Ouderen hebben weinig vertrouwen in de lokale politiek'

Ouderen hebben weinig vertrouwen in de lokale politiek
Foto: Archief EHF
Den Haag

Slechts 26% van de ouderen heeft vertrouwen in de lokale politiek. Dat blijkt uit een enquête die het Nationaal Ouderenfonds, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart, heeft gehouden onder het Ouderenpanel.

De deelnemers konden op meerdere stellingen over de lokale politiek en het effect van hun stem reageren. Hoewel meer dan 40% van de deelnemers aangeeft goed op de hoogte te zijn van de politieke situatie in hun gemeente, voelt maar 20% zich daadwerkelijk gehoord door de lokale politici.

De overgrote meerderheid van de ondervraagde ouderen gaat stemmen: 85% stemt zeker, 10% weet het nog niet en slechts 5% stemt niet. Van de mensen die niet gaan stemmen, noemen de meesten als reden dat het volgens hen niet uitmaakt of ze wel of niet gaan stemmen. Ongeveer een vijfde stemt principieel niet.

Ouderenzorg het belangrijkste thema

Aan de deelnemers is ook gevraagd om de top 3 thema’s te noemen die van doorslaggevend belang voor hun stem zijn. Het onderwerp dat met stip op 1 staat en door meer dan de helft van de ouderen wordt genoemd is ‘ouderenzorg’, gevolgd door ‘veiligheid op straat’ en ‘openbaar vervoer’.

Stemgedrag

Van de ouderen die gaan stemmen tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen, doet bijna 95% dat elke vier jaar. Ruim een derde van hen is van plan om op dezelfde partij te stemmen als tijdens de landelijke verkiezingen. Op de lange termijn zijn er maar weinig ouderen die altijd hetzelfde stemmen: ruim twee derde van de deelnemers heeft in zijn of haar leven op zeker twee tot vijf verschillende partijen gestemd.

De voornaamste redenen om op een partij te stemmen zijn voor de deelnemers de standpunten van die partij (46%), gevolgd door vertrouwen in de partij (26%). 11% stemt op de partij van zijn/haar keuze uit onvrede over de huidige gemeenteraad.

Toegankelijkheid

Ouderen blijken niet graag om hulp te vragen bij het stemmen. 8% van de respondenten heeft fysieke beperkingen die hem/haar belemmeren om naar de stembus te gaan. Bijna de helft van hen geeft aan wél graag hulp te willen om bij de stembus te komen, maar het vervelend te vinden om hierom te moeten vragen.

Over het panel en de enquête

Het Ouderenpanel is onderdeel van het Nationaal Ouderenfonds en bestaat uit bijna 3000 leden van 65 jaar en ouder. De enquête over de gemeenteraadsverkiezingen is verstuurd aan 2882 mensen, waarvan 2602 online panelleden en 280 offline. De enquête is beantwoord door 981 deelnemers.

Van de respondenten is 63% vrouw en 37% man. Ongeveer de helft van de ouderen is tussen de 65 en 75 jaar; 16% is 64 jaar of jonger en minder dan 3% is ouder dan 90 jaar. De meeste mensen hebben als hoogst genoten opleiding hoger beroepsonderwijs (31%),  gevolgd door lager beroepsonderwijs (28%) en middelbaar beroepsonderwijs (19%).

Categorie:
Provincie: